Nieuwe bepalingsmethode

De nationale bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800). Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving. Het ministerie van BZK heeft diverse uitgangspunten vastgesteld.

De methode moet bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Daarnaast moet de methode aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument. De eerste versie van de methode moet begin 2018 klaar zijn (90%-versie) en moet voldoende betrouwbaar zijn om op basis van deze versie het kostenoptimaliteitsonderzoek uit te voeren naar de definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) vanaf 2020.

Achtergrond
Bij de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode moet goed worden gekeken naar eenvoud, eenduidigheid, transparantie en toepasbaarheid binnen de voorwaarden in de EPBD-richtlijn.

Meer informatie