CONGRES EPG 2.0

Nieuwe bepalingsmethode EPG: Er gaat een hoop veranderen...

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK het ‘Congres Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen’. Tijdens dit congres staat de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 centraal.

 

In een aantal sessies wordt u op de hoogte gebracht van de herzieningen in het stelsel, de nieuwe BENG-indicatoren en wordt NTA 8800 op hoofdlijnen toegelicht. Tevens krijgt u inzicht in de veranderingen die dit met zich meebrengt voor de kwaliteitsborging.

In de middag heeft u de keuze uit een aantal kennissessies die uitgebreider op een aantal specifieke thema’s ingaan. Op 20 november bent u de eerste die alle ins-en-outs te horen krijgt.

Programma

09.00 uur I Inloop met koffie en thee
10.00 uur I Welkom

Dagvoorzitter Erik Peekel

10.15 uur I Herziening stelsel energieprestatie

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Zo geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dit betekent dat woningen en bedrijfsgebouwen gelijktijdig aan BENG-eisen moeten voldoen.

Herman Scholten deelt zijn visie over het herziene energieprestatie stelsel en licht de ambities vanuit de rijksoverheid toe.

Herman Scholten is hoofd bouwregelgeving en bouwkwaliteit bij het Ministerie van BZK

 

10.30 uur I De BENG-eisen

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend moeten voldoen aan drie BENG-eisen; maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar) van het gebouw, het primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar) en minimaal aandeel hernieuwbare energie.

Arine Sijl vertelt u meer over de BENG-eisen.

Arine Sijl is projectleider BENG bij het Ministerie van BZK

11.00 uur I Pauze
11.30 uur I De nieuwe bepalingsmethode NTA 8800

NTA 8800 is de nieuwe bepalingsmethode voor de Energieprestatie van Gebouwen en gaat o.a. NEN 7120 vervangen.

Deze nieuwe methode is gebaseerd op de meest recente Europese normen en ook bedoeld voor zeer energiezuinige gebouwen. Deze methode is geschikt voor bestaande en nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen.

Een groot verschil t.o.v. de huidige bepalingsmethoden en NTA 8800 is dat wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI en wordt overgegaan naar de indicator kWh/m2.y

Harm Valk legt u op hoofdlijnen de principes van NTA 8800 uit en zal aan de hand van voorbeelden de belangrijkste verschillen t.o.v. NEN 7120 duiden.

Harm Valk is senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs

12.15 - 12.45 uur I Gebruik van NTA 8800 in de praktijk

De huidige kwaliteitsborging moet in lijn worden gebracht met NTA 8800, zodat de methode gebruikt kan worden voor bestaande- en nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Zo is het noodzakelijk dat de bestaande BRL’en en opnameprotocollen worden aangepast. De nieuwe methode zal ook consequenties hebben voor de gecontroleerde verklaringen in de databank van BCRG. Tevens worden de testen om de kwaliteit van software te borgen uitgebreid en worden de examens voor de EPA-adviseurs aangepast.

Aart de Geus en Kees Arkesteijn vertellen u meer over de aanpassingen in de kwaliteitsborging.

Aart de Geus is voorzitter Centraal College van Deskundigen van KvINL en voorzitter raad van advies van de BCRG

Kees Arkesteijn is projectcoördinator bij ISSO en secretaris van het College van BCRG

12.45 - 13.15 uur I Lunch
13.45 uur I Kennissessie 1 (Een verdiepende sessie naar keuze)
14.30 - 15.00 uur I Pauze
15.00 - 15.45 uur I Kennissessie 2 (Een verdiepende sessie naar keuze)
15.55 - 16.10 uur I Op weg naar 2020

Toekomst, vervolgstappen en planning

forum van sprekers

16.10 - 16.25 uur I Slotwoord

Slotwoord door Ferdi Licher 

Ferdi Licher is directeur Bouwen en Energie bij het  Ministerie van BZK

16.25 uur I Afsluiting en Netwerkborrel
Kennissessies
NTA 8800; een eerste blik op berekeningsresultaten

Aan de hand van een aantal berekeningen aan referentiewoningen wordt in deze sessie getoond hoe verschillende energieconcepten en ontwerpoplossingen scoren in NTA 8800.  Na deze sessie heeft u een eerste indruk van de impact van NTA 8800 op het gebouwontwerp. En weet u hoe verschillende bouwkundige- en installatietechnische maatregelen ten opzichte van elkaar scoren in NTA 8800.

Ieke Kuijpers, DGMR

NTA 8800 nader bekeken; schematisering en het ‘rekenhart’ van NTA 8800

Welke verschillen zijn er ten opzichte van NEN 7120 en welke consequenties heeft dit? Waar is afgeweken van de Europese normen?

Marleen Spiekman TNO

De nieuwe gezichten van BENG 1, 2 en 3

Verdieping op de BENG indicatoren en de indicator voor temperatuuroverschrijding; hoe zijn de grenswaarden vastgesteld, welke uitzonderingen zijn er en wat betekent dat in de praktijk.

Ed Blankestijn RVO

Energie prestatie bepalen in de praktijk

Wat zijn de consequenties van NTA 8800 voor BRL’en en de opnameprotocollen in ISSO 75.1 en 82.1. Wat gaat er veranderen in de kwaliteitsborging, wat blijft er gelijk en hoe kunnen energie- adviseurs en -rekenaars zich hierop voorbereiden om klaar te zijn voor 2020? Welke opleidingstrajecten zijn in ontwikkeling? Hoe ziet de planning van de overgang van de oude naar de nieuwe methode eruit?

Aart de Geus KvINL & Kees Arkesteijn ISSO

Van EPC naar BENG; feiten en verwachtingen

Welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen zijn straks noodzakelijk om aan de BENG eisen te kunnen voldoen? En hoe verhoudt zich dit tot de maatregelen die nu genomen worden voor de EPC? Op basis van verzamelde data uit de energieprestatieberekeningen die worden opgesteld in de markt, wordt inzicht gegeven in de meest getroffen maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen (om aan de EPC eis te voldoen). Welke trends zien we en welke verwachtingen zijn er bij de overgang van EPC met NEN 7120 naar BENG met NTA 8800?”

 

Jourdain Martens, DGMR

Datum & locatie

20 november 2018 in de Midden Nederland Hallen in Barneveld

Prijs

€ 185 vroegboekkorting
Vroegboekkorting is slechts t/m 20 oktober 2018 geldig

€ 225 reguliere entreeprijs

€ 95 voor Leden Programmaraad en Projectgroep

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW