Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen geven meer informatie over de nieuwe bepalingsmethode, het toepassingsgebied, de verhouding met de Europese EPB-normen en de ontwikkelingen.

Wat is het toepassingsgebied van de nieuwe bepalingsmethode?

De nieuwe bepalingsmethode wordt van toepassing op woningbouw en utiliteitsbouw en nieuwbouw en bestaande bouw.

Voor welke indicator wordt gekozen in de nieuwe bepalingsmethode?

Er wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. Er wordt overgegaan naar de indicator kWh/m2.y (conform de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)).

Welke normen moeten er worden gebruikt tot het moment dat de nieuwe bepalingsmethode van kracht wordt?

Tot het moment dat de nieuwe bepalingsmethode van kracht wordt, kunnen de huidige Nederlandse normen worden gebruikt (waaronder NEN 7120).

Wat gebeurt er met de huidige Nederlandse normen op het moment dat de nieuwe bepalingsmethode van kracht wordt?

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de nieuwe bepalingsmethode eruit gaat zien. Hierdoor is nog niet bekend wat er op het moment van publicatie van de nieuwe bepalingsmethode met de huidige Nederlandse normen gebeurt (intrekken, reviseren of handhaven). De Programmaraad zal hierin de komende tijd beslissingen nemen. Zodra er meer duidelijkheid is wordt hierover informatie gezet op www.nen.nl/epg.

Hoe staat de nationale bepalingsmethode in verhouding met de Europese EPB-normen?
Bij het ontwikkelen van de nieuwe bepalingsmethode moet rekening worden gehouden met de Europese EPB-normen. Dit is één van de uitgangspunten die geformuleerd zijn door Ministerie BZK. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde eisen worden overgenomen in de nieuwe bepalingsmethode of dat er wordt verwezen naar bepaalde EPB-normen. De Programmaraad zal hierin de komende tijd beslissingen nemen. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt hierover informatie gezet op www.nen.nl/epg.
Wat is de rol van norm(sub)commissies in de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode?

De projectgroep zal bepaalde taakgroepen inrichten die deelonderwerpen binnen de bepalingsmethode gaat uitwerken. Voor de taakgroepen kunnen o.a. individuele commissieleden of andere experts worden benaderd die kennis hebben over een specifiek vakgebied. De nieuwe bepalingsmethode wordt volledig door de projectgroep ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad.

Wat is het tijdspad voor het ontwikkelen van de nieuwe bepalingsmethode?

In september 2018 moet de nieuwe bepalingsmethode worden gepubliceerd.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

Mirjam van der Gugten is vanuit NEN de Programmamanager voor het stelsel Energieprestatie Gebouwen. Daarnaast is zij secretaris van de Programmaraad. Stephanie Jansen is secretaris van de projectgroep. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Mirjam van der Gugten. Voor vragen over de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen. Hun contactgegevens: Mirjam van der Gugten, telefoon 015 2 690 247 en Stephanie Jansen, telefoon 015 2 690 441. Daarnaast kunt u een e-mail sturen naar cluster Bouw & Installatie, e-mail bi@nen.nl.

Veelgestelde vragen over NTA 8800
Kan ik invloed hebben op wat er in de NTA 8800 komt te staan?

Experts in de rol van vertegenwoordiger namens een branche of sector nemen deel aan de ontwikkeling van NTA 8800. Via deze vertegenwoordigers is het mogelijk om invloed te hebben op de inhoud van NTA 8800.

Wie bepaalt wat er in de NTA 8800 staat?

Aan het begin van de ontwikkeling van de nationale bepalingsmethode zijn uitgangspunten vastgesteld waar de nieuwe methode aan moet voldoen. In deze uitgangspunten zijn de kaders meegenomen die Ministerie van BZK als opdrachtgever heeft gesteld aan de nieuwe bepalingsmethode.

Hebben sotwareleveranciers/-ontwikkelaars wat te maken met NTA 8800?

NTA 8800 wordt uiteindelijk in software omgezet om de bepalingsmethode toegankelijk te maken voor gebruikers en de markt.

Kan ik gecertficeerd worden op NTA 8800? Zijn de inspecteurs van NEN?

Nee, NEN certificeert zelf niet en levert dus ook geen inspecteurs.

Hoe verhoudt NTA 8800 zich tot NEN 7120?

NTA 8800 vervangt NEN 7120, alsook NEN 8088-1, NEN 7125, NEN 1068 en bepalingsmethoden NV en ISSO 75.3. In een later stadium wordt bepaald of NEN 7125 in NTA 8800 wordt geïntegreerd (en daardoor moet worden ingetrokken) of dat er een verwijzing naar deze norm wordt opgenomen.

Is NTA 8800 als Engelse variant?

NTA 8800 wordt niet in het Engels gepubliceerd.

Kan ik NTA 8800 ook in de rest van Europa gebruiken?

NTA 8800 wordt specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkeld. De basis voor NTA 8800 zijn de Europese normen die in 2017 in het kader van de Energy Performance of Buildings Directive  zijn gepubliceerd.

Is er een Europese variant van NTA 8800?

De basis voor NTA 8800 zijn de Europese normen die in 2017 in het kader van de Energy Performance of Buildings Directive  zijn gepubliceerd.

Wie heeft er allemaal met NTA 8800 te maken?

NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en woningen en utiliteit. De energieprestatie van een gebouw zal in de toekomst worden bepaald volgens NTA 8800. Voor de berekening kan software worden gebruikt. Hierdoor zullen in ieder geval woning eigenaren, eigenaren van utiliteit, gemeenten, architecten en adviseurs (indirect) te maken krijgen met NTA 8800.

Hoe is de kwaliteitsborging geregeld voor NTA 8800?

De kwaliteitsborging voor NTA 8800 is vergelijkbaar met het huidige systeem. Naar aanleiding van de nieuwe bepalingsmethode wordt de kwaliteitsborging in lijn gebracht met NTA 8800 zodat het gebruikt kan worden voor nieuwbouw/bestaande bouw en woningen/utiliteit. Zo worden de opnameprotocollen aangepast, de testen om de kwaliteit van software te kunnen garanderen worden uitgebreid en de examens die door adviseurs moeten worden gehaald om erkend ‘Energieprestatie Adviseur’ te zijn worden geupdate.

Event Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepaling energieprestatie gebouwen

15 March

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK een event dat u niet wilt missen. Alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie en wat er gaat...

Lees verder

Contact www.nen.nl/EPG