Programmaraad

De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan een zo groot mogelijk draagvlak voor de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen. Op de korte termijn wordt gefocust op de ontwikkeling van een nationale bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De Programmaraad geeft sturing aan het implementatieproces en draagt de (eind-)verantwoordelijkheid voor de projectgroep die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt.

Leden van de programmaraad
Voorzitter: Olaf Wilders
Secretaris:Katrien Volleman

Logo Aedes 200x100
Logo BNA 200x100
Logo bouwendnederland 200x100
Logo energie 200x100
Logo FME 200x100
installQ
Logo IVBM 200x100
Logo BZK 200x100
Logo Neprom 200x100
Logo NLING 200x100
Logo NVTB 200x100
Logo NVDE 200x100
logo-techniek-nederland
Logo VAC 200x100
logo vastgoedbelanf
download
Logo VNG 200x100
Logo Woonbond 200x100