Programmaraad

De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan een zo groot mogelijk draagvlak voor de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen. Op de korte termijn wordt gefocust op de ontwikkeling van een nationale bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De Programmaraad geeft sturing aan het implementatieproces en draagt de (eind-)verantwoordelijkheid voor de projectgroep die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt.

Leden van de programmaraad
Voorzitter: Olaf Wilders
Secretaris:Katrien Volleman