Energieprestatie Gebouwen

Op deze website leest u meer over de ontwikkelingen rondom de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft NEN invulling aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode.

Lees meer

Bepalingsmethode voor energieprestatie van gebouwen (EPG)

NTA 8800

De nationale bepalingsmethode is vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800) is te downloaden bij NEN.
Download NTA 8800 (vrij beschikbaar) »

Nieuws

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op...

Lees verder

Deadline voor bijscholing energieadviseurs nadert razendsnel

30 mei 2023

Als energieadviseurs op 1 juli aanstaande hun verplichte, jaarlijkse bijscholing niet hebben gevolgd, verliezen ze onherroepelijk hun vakbekwaamheid. Het volgen van de bijscholing is verplicht om vakbekwaam te blijven en...

Lees verder

Onderzoek naar toepassing van opnameprotocollen ISSO-publicaties 82.1 en 75.1

14 oktober 2022

De resultaten van dit onderzoek zullen we meenemen in de update van januari 2024. Wie zich bezighoudt met energieadvisering en het opstellen van energielabels kent deze ISSO-publicaties ongetwijfeld. Al vele...

Lees verder

Zonder EP-opfris vervalt vakbekwaamheid

13 juli 2022

Sinds 1 april 2022 kun je als EP-adviseur de verplichte opfriscursus volgen bij diverse EP-opleiders. Ongeveer de helft van de adviseurs heeft dit al gedaan. Tot 1 oktober hebben adviseurs...

Lees verder

Nieuwe versie NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode

4 januari 2022

Op 1 januari 2022 is NTA 8800:2022 gepubliceerd. Deze is vrij beschikbaar via nen.nl en NEN Connect. Het voornemen is om NTA 8800:2022 per 1 juni 2022 aan te wijzen...

Lees verder

Diverse onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

6 december 2021

Vanaf begin 2022 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Na een gewenningsperiode van vijf maanden is het voornemen om de...

Lees verder

Overgangsregeling voor energieadviseurs eindigt per 1 november

7 oktober 2021

Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, is er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Deze regeling was verlengd met vier maanden, maar door het geringe aantal adviseurs dat...

Lees verder

Energielabel geeft nu ook aan of woning goed genoeg is geïsoleerd voor verwarmen zonder aardgas

9 augustus 2021

Vanaf 1 augustus staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Is dat het geval, dan is de woning klaar...

Lees verder

De energieprestatie adviseur vindbaar op betrouwbare plaats

9 augustus 2021

De energieprestatie adviseurs voor woningen en utiliteitsgebouwen zijn vanaf nu zowel op locatie als op bedrijf te vinden via het energieprestatie-adviesplatform.nl. Via deze website stellen adviseurs hun inhoudelijke vragen. Onder...

Lees verder

Publicatie interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’

2 augustus 2021

Op 1 augustus 2021 is het nieuwe interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gepubliceerd  Sinds 1 januari 2021 is het Stelsel EPG in werking getreden. De bepalingsmethode NTA...

Lees verder

Herkansing voormalig EPA-adviseurs

6 juli 2021

Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Alle adviseurs die voor 1 juli 2021 een poging deden tot examen, krijgen...

Lees verder

Overgangsregeling voor energieadviseurs verlengd tot 1 november 2021

29 juni 2021

Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, is er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Deze regeling is verlengd met vier maanden! Hiermee krijgen energieadviseurs extra de tijd om...

Lees verder

Verduidelijking Gewogen Temperatuuroverschrijding

29 juni 2021

De verduidelijking van Regeling Bouwbesluit met betrekking tot Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO staat) op de website van RVO onder “gezond binnenklimaat en TOjuli”. De PDF met daarin de verduidelijking is ook...

Lees verder

Webinar: het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500

3 juni 2021

Door de transitie naar de nieuwe bepalingsmethodiek volgens de NTA 8800 is er veel veranderd. Niet alleen het opnameprotocol maar ook de kwaliteitsborging onderging flinke wijzigingen. In de herziene BRL...

Lees verder

Updates energielabel en aflopen overgangsregeling adviseurs

1 juni 2021

Standaard en streefwaarden op het energielabel De Standaard en streefwaarden worden toegevoegd op het energielabel voor woningen. Dit staat gepland in de eerste helft van Q3. Het wordt dan ook...

Lees verder

Aanvullende examenroute voormalig EPA-adviseurs vervalt op 1 juli

10 mei 2021

Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Door het behalen van twee aanvullende examens, bent u vakbekwaam volgens de nieuwe...

Lees verder

FedEC geeft met webinar sterke impuls aan werving energieadviseurs

26 april 2021

Met de verduurzaming van ons vastgoed ontstaat er ook een grote vraag naar adviseurs die voor woningen en gebouwen het energielabel kunnen opstellen. De huidige adviesbureaus zien reeds nu, of...

Lees verder

Publicatie interpretatiedocument bij NTA 8800 voor hernieuwbare energie bij renovatie

12 april 2021

Per 30 juni  2021 treedt de regeling ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ in werking. Aan de hand van NTA 8800 kan de relatieve hoeveelheid hernieuwbare energie berekend worden. In lijn...

Lees verder

Aanpassing overgangsregeling voor energieadviseurs

10 februari 2021

Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, is er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Deze regeling wordt verruimd. Dit maakt het voor energieadviseurs, die nog niet het bewijs...

Lees verder

Nieuw tijdperk energieprestatie gebouwen: NEN helpt u hierbij!

4 februari 2021

Sinds 1 januari 2021 is het nieuwe tijdperk Energieprestatie van gebouwen (EPG) aangebroken. De wettelijke BENG-eisen zijn van kracht. Ook geldt nu de aanvullende wettelijke TO-juli eis voor nieuwbouwwoningen. Hoe...

Lees verder

Positieve trend zichtbaar in slagingspercentages EP-examens

22 januari 2021

De slagingspercentages van de EP-examens tonen een stijgende trend. De cijfers tonen aan dat een groter aantal kandidaten een examen al bij de eerste afname haalt. Deze toename is onder...

Lees verder

Nieuwe publicatie NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’

21 december 2020

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische...

Lees verder

Stelsel Energieprestatie van Gebouwen overhandigd

17 december 2020

Het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG) is deze week officieel door NEN aan het ministerie van BZK overhandigd. Het Stelsel EPG, bestaande uit NTA 8800 en bijbehorende kwaliteitsborging, wordt vanaf...

Lees verder

Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

18 december 2020

In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari aanstaande, is duidelijk geworden dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen....

Lees verder

Mogelijkheden thuisexaminering EP-advies onderzocht

16 december 2020

Als gevolg van de lockdown die door de overheid is afgekondigd, is het vanaf vandaag niet meer mogelijk om  examens op locatie of in computercentra af te nemen. ISSO, InstallQ,...

Lees verder

Amendement digitaal aanvragen energielabel

10 december 2020

Op 1 januari 2021 zal de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 en het nieuwe energielabel in werking treden. Daarmee komt onder andere de Energie-Index en het vereenvoudigd energielabel (VEL) te vervallen....

Lees verder

Verbeteringen doorgevoerd in EP-examens

4 december 2020

De kwaliteit en de kwantiteit van de examens voor EP-adviseurs heeft alle aandacht. Samen met de examenpartners en de examencommissie zijn verbeteringen in de examens doorgevoerd. Zo zijn inhoudelijke fouten...

Lees verder

Onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen geactualiseerd

25 november 2020

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische...

Lees verder

Ruim baan voor examinering aanstaande EP-adviseurs

16 november 2020

ISSO, InstallQ, RVO en NEN doen er, samen met de examenpartners van ISSO, alles aan om voldoende mensen te kunnen bijscholen en examineren richting vakbekwame Energieprestatie-adviseur. Om dat doel te...

Lees verder

Wijzigingsregeling ‘Inijking energielabels’ gepubliceerd

5 november 2020

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren, kondigde in haar brief van 20 oktober (32 847 nr. 686) al aan de resterende regelgeving voor de nieuwe energielabelsystematiek op korte...

Lees verder

Succesvol webinar Energieprestatie met bijna 1300 aanmeldingen

22 oktober 2020

Op 13 oktober 2020 organiseerde NEN in opdracht van Ministerie van BZK het succesvolle webinar ‘Aan de slag met Energieprestatie 2.0’ met bijna 1300 aanmeldingen. Het webinar ging in op...

Lees verder

Reactie Minister BZK op motie energielabel

14 oktober 2020

8 september 2020 is de motie (30196-720) over het voorlopig niet overstappen op een nieuw energielabel van kamerlid Koerhuis, door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Minister van Binnenlandse...

Lees verder

Gratis webinar: ‘Aan de slag met energieprestatie 2.0’

27 augustus 2020

13 oktober 2020 I Kijk terug I Bereid u voor op 2021 Per 1 januari 2021 is de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht en geldt dat vergunningsaanvragen voor alle nieuw...

Lees verder

Wijziging Regeling Bouwbesluit

16 juli 2020

Op 15 juli 2020 is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw gepubliceerd in de Staatscourant (2020,37764). In deze wijziging zijn de in de eerder gepubliceerde...

Lees verder

Nieuwe NTA 8800, beoordelingsrichtlijnen, opnameprotocollen en software ‘Energieprestatie van gebouwen’ beschikbaar

1 juli 2020

NTA 8800 is een methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, waarmee onder meer gerekend kan worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen. Door...

Lees verder

Aan de slag met de energieprestatienorm voor gebouwen, NTA 8800

19 mei 2020

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De berekening van...

Lees verder

Publicatie NTA 8800:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’

30 april 2020

In afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert NEN een nieuwe versie van NTA 8800. NTA 8800:2020 wordt gepubliceerd op het moment dat geattesteerde software beschikbaar is...

Lees verder

Energieprestatie-eisen nieuwbouw per 2021 van kracht

10 januari 2020

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) worden per 1 januari 2021 ingevoerd. Dat schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer....

Lees verder

Evenement – Duurzaam vastgoed in de zorg

3 september 2019

Op 1 oktober 2019 organiseren NEN en het programma Duurzame Zorg van 13.30 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over Duurzaam vastgoed in de zorg. De middag is bedoeld om de...

Lees verder

BENG-eisen aangescherpt en inwerkingtreding per 1 juli 2020

12 juni 2019

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1...

Lees verder

Nieuwe bepalingsmethode energieprestatie: NTA 8800

4 december 2018

De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie NTA 8800 is op 20 november 2018 door NEN gepresenteerd tijdens het Congres EPG 2.0 in de Midden Nederland Hallen te Barneveld. De vrij beschikbaar gestelde...

Lees verder

Programmaraad en projectgroep

De uitvoering van de bepalingsmethode ligt in handen van een programmaraad en een projectgroep. De programmaraad heeft als taak samen te werken aan draagvlak voor de vernieuwing en stuurt de projectgroep aan die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt.

Logo Aedes 200x100
Logo bouwendnederland 200x100
Logo energie 200x100
Logo FME 200x100
Logo IVBM 200x100
Logo KvINL 200x100
Logo BZK 200x100
Logo Neprom 200x100
Logo NLING 200x100
Logo NVTB 200x100
Logo NVDE 200x100
Logo VAC 200x100
logo techniek NL
Logo VNG 200x100
Logo Woonbond 200x100

Vragen?

De veelgestelde vragen geven meer informatie over de nieuwe bepalingsmethode, het toepassingsgebied, de verhouding met de Europese EPB-normen en de ontwikkelingen.

Bekijk de veelgstelde vragen