FAQ’s voor aankomende EP-adviseurs

Energielabels voor woningen en gebouwen worden opgesteld volgens de bepalingsmethode NTA 8800 en het hierbij behorende kwaliteitsborgingsproces. Alleen een vakbekwaam EnergiePrestatie-adviseur (EP-adviseur) mag deze labels opstellen. De EP-adviseur moet werken voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie, de certificaathouder, volgens de voorschriften van de Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500), de in de Beoordelingsrichtlijn aangewezen opnameprotocollen en geattesteerde software*. Een overzicht van alle actuele documenten waar het Stelsel Energieprestatie van gebouwen uit bestaat vindt u hier.

De vakbekwaam EP-adviseur doet (ter plaatse) een gebouwopname en registreert de energieprestatieberekening ten behoeve van het label in de landelijke registratiedatabase EP-online. Bij de bepaling van de energieprestatie moet de adviseur gebruik maken van de ISSO opnameprotocollen en geattesteerde software.

Er zijn 2 soorten EP-adviseurs. De basisadviseur, deze is bevoegd om gebouwopnamen te doen en energieprestatieberekeningen te maken voor energielabels van bestaande gebouwen. De basisadviseur doet, aan de hand van de ISSO opnameprotocollen, een basisopname. Daarnaast is er de detailadviseur, deze is bevoegd om detailopnamen te maken op basis van de ISSO opnameprotocollen en NTA 8800. Een detailopname is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning en de oplevering van gebouwen. Voor de bestaande bouw kan een detailadviseur kiezen of hij een basis- of detailopname doet. De keuze tussen basis- of detailopname hangt ook samen met de wensen van de opdrachtgever.

Hieronder vindt u veel gestelde vragen van EP-adviseurs en de antwoorden hierop. Mocht uw vraag er niet tussen staan, dan kunt u op deze pagina zien bij wie u terecht kunt.

*Geattesteerde rekensoftware betreft rekensoftware die cf. BRL 9501 is getest en voldoet.

Wat moet u doen en weten om EP adviseur te worden?

Orientatie
Heb ik een een vooropleiding nodig om EP-adviseur te worden?

Nee, maar kennis van bouwkunde en installatietechniek is aanbevolen. Om detailadviseur te worden is daarnaast een HBO werk- en denkniveau een pré, voor het worden van vakbekaam adviseur voor de basisopname is basisberoepsonderwijs gewenst.

Moet ik een opleiding volgen om EP-adviseur te worden?

Een opleiding is niet verplicht, maar het helpt wel om u goed voor te bereiden op de verplichte examens. Deze examens moeten afgenomen worden bij geaccrediteerde exameninstellingen. Kijk hier voor een overzicht van de opleiders en geaccrediteerde exameninstituten.

Zijn er genoeg werkzaamheden voor mij als EP-adviseur?

Afhankelijk van de deelgebieden waarvoor u als EP-adviseur vakbekwaam bent bepaalt u de energieprestatie voor woningbouw, utiliteitsbouw, bestaande bouw of ook nieuwbouw. Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen/gebouwen en is vervolgens 10 jaar geldig. Dit betekent dat er continu energielabels geregistreerd moeten worden voor bijvoorbeeld de verkoopmomenten van woningen, het vervangen van labels voor de verhuur van kantoren en corporatiebezit en voor de berekeningen bij de vergunningaanvraag en oplevering van nieuwbouw. De komende tijd zal er naar verwachting daarnaast extra werk zijn voor de EP-adviseur door de ‘Energielabel C verplichting’ voor kantoren per 1 januari 2023, een toename van met name het aantal nieuwbouw woningen en vanuit het Klimaatakkoord de urgentie tot energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Waar vind ik opleidingen om EP-adviseur te worden?

Diverse marktpartijen bieden opleidingen aan als voorbereiding op de examens. Gemiddeld duurt een opleiding bij een van de marktpartijen 4-6 dagen. Kijk hier voor een overzicht van de opleiders en geaccrediteerde exameninstituten. Aanbevolen wordt om een opleiding te kiezen die aansluit bij uw voorkennis.

Waar bestaan mijn werkzaamheden uit?

De vakbekwaam EP-adviseur doet (ter plaatse) een gebouwopname, maakt een energieprestatieberekening en registreert deze ten behoeve van het energielabel in de landelijke registratiedatabase EP-online. Bij de bepaling van de energieprestatie moet de adviseur gebruik maken van geattesteerde software.

Zijn er verschillende deelgebieden waarvoor de adviseur vakbekwaam kan worden (basis, detail, woningen en utiliteit)?

Er zijn verschillende EP-adviseurs met verschillende bevoegdheden. Basisadviseurs zijn bevoegd om gebouwopnamen te doen en energieprestatieberekeningen te maken voor energielabels van bestaande gebouwen. Zij werken alleen met de -basisopname zoals beschreven in de ISSO opnameprotocollen.

Daarnaast zijn er detailadviseurs. Zij zijn bevoegd om het werk van basisadviseurs uit te voeren, maar ook om energieprestatieberekeningen te maken voor nieuwbouw. Dat wil zeggen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en de oplevering van gebouwen. Hiervoor werken zij met de detailopnamemethodiek zoals beschreven in de ISSO opnameprotocollen.

Afhankelijk van de vakbekwaamheid kan de adviseur bevoegd zijn om opnames te doen voor meerdere deelgebieden. Een detailadviseur is bijvoorbeeld vakbekwaam om zowel bestaande en nieuwbouw woningen en utiliteitsgebouwen op te nemen.

Deze infographic laat zien welke opleidingen gevolgd moeten worden voor de verschillende deelgebieden.

Kan ik zowel EP-adviseur voor U-bouw als voor W-bouw zijn?

Er worden 4 vakbekwaamheden voor EP-adviseurs onderscheiden:

 • EP-W/B adviseur: EP-adviseur woningbouw basisopname
 • EP-W/D adviseur: EP-adviseur woningbouw detailopname (ook vakbekwaam voor EP-W/B)
 • EP-U/B adviseur: EP-adviseur utiliteitsbouw basisopname (ook vakbekwaam voor EP-W/B)
 • EP-U/D adviseur: EP-adviseur utiliteitsbouw detailopname (ook vakbekwaam voor EP-U/B, EP-W/B en EP-W/D)

Deze infographic laat zien welke opleidingen gevolgd moeten worden voor de verschillende deelgebieden.

Ik ben adviseur woningbouw, maar ik wil graag adviseur utiliteitsbouw worden. Moet ik dan alle examens opnieuw maken?

Als adviseur woningbouw heeft u reeds verschillende examens gedaan die zijn gericht op woningbouw. Om ook opnames te kunnen doen voor utiliteitsgebouwen dient u een aantal aanvullende examens te doen. Zie de infographic met opleidingen van ISSO.

Waar moet ik aan voldoen om EP-adviseur te worden?

Om vakbekwaam EP-adviseur te worden moet u verschillende examens succesvol afleggen. Een overzicht waaraan voldaan moet worden om de examens te behalen is te vinden via onderstaande links:

Wat kan ik verdienen als EP-adviseur?

De prijs van energielabels wordt bepaald door de markt en is afhankelijk van verschillende factoren. Zo zal een het doen van een opname van een ziekenhuis van 2000m² meer tijd vergen dan een woning van 100m², bovendien is er in dit voorbeeld ook een verschil in vakbekwaamheid. De prijs van deze opnames zal daarom ook verschillen. Voor meer informatie over prijsontwikkeling van de energielabels lees hier verder.

Wat heb ik nodig om aan de slag te gaan als EP-adviseur?
 • ISSO opnameprotocollen
  De opnameprotocollen, ISSO 75.1 voor utiliteitsgebouwen en ISSO 82.1 voor woongebouwen, beschrijven welke gebouwkenmerken door de adviseur verzameld moeten worden om de energieprestatie van het gebouw te kunnen bepalen. Ook wordt aangegeven welke onderdelen van toepassing zijn voor de detailadviseur en welke voor de basisadviseur.
 • Software
  Voor het bepalen van de energieprestatie volgens NTA 8800 zijn vanaf 1 juli 2020 verschillende geattesteerde (volledig volgens protocol geteste) rekensoftwareprogramma’s beschikbaar. Meer informatie over het gebruik van de rekensoftware vindt u in de Regeling Bouwbesluit 2012 en de toelichting hierbij.
Moet ik mij laten certificeren als ik aan de slag wil als energieprestatie adviseur?

Om als vakbekwaam adviseur aan de slag te gaan moet u allereerst de benodigde examens gehaald hebben. Daarnaast moet u werkzaam zijn of zich aansluiten bij een gecertificeerd bedrijf (certificaathouder, CH). Dit kan een EP-adviesbedrijf zijn of een koepelorganisatie. Een Certificerende Instantie (CI) ziet vervolgens toe op de naleving van de regels door de CHs.

Opleidingen en examens
Wat kan ik doen om mij voor te bereiden op de verschillende examens?

Een opleiding volgen is niet verplicht, maar het helpt wel om u goed voor te bereiden op het verplichte examen. Kijk hier voor een overzicht van opleiders en geaccrediteerde exameninstituten. Kennis van bouwkunde en installatietechniek is gewenst. Om detailadviseur te worden is daarnaast HBO werk- en denkniveau een pré, voor het worden van vakbekaam adviseur voor de basisopname is basisberoepsonderwijs gewenst.

Welke examens zijn er om de verschillende werkzaamheden te verrichten?

Er worden 4 vakbekwaamheden voor EP-adviseurs onderscheiden waarvoor u examen kunt doen:

 • EP-W/B adviseur: EP-adviseur woningbouw basisopname 
 • EP-W/D adviseur: EP-adviseur woningbouw detailopname (ook vakbekwaam voor EP-W/B)
 • EP-U/B adviseur: EP-adviseur utiliteitsbouw basisopname (ook vakbekwaam voor EP-W/B)
 • EP-U/D adviseur: EP-adviseur utiliteitsbouw detailopname (ook vakbekwaam voor EP-U/B, EP-W/B en EP-W/D)

Deze infographic laat zien welke opleidingen gevolgd moeten worden voor de verschillende deelgebieden.

De einddtermen van de examens zijn hier te vinden:

Moet ik een opleiding volgen om EP-adviseur te worden?

Een opleiding volgen is niet verplicht, maar het helpt wel om u goed voor te bereiden op het verplichte examen. De exameninstituten moeten wel geaccrediteerd zijn. Kijk hier voor een overzicht van opleiders en geaccrediteerde exameninstituten. Kennis van bouwkunde en installatietechniek is gewenst. Om detailadviseur te worden is daarnaast HBO werk- en denkniveau een pré, voor het worden van vakbekaam adviseur voor de basisopname is basisberoepsonderwijs gewenst.

Wat kan ik doen als ik klachten heb over mijn opleiding?

Bij klachten over de opleiding of de opleider moet u zich melden bij de betreffende organisatie en de klachtenprocedure volgen.

Wat kan ik doen als ik klachten heb over de examens?

Bij klachten over het examen of de organisatie waar het examen wordt afgelegd, moet u zich melden bij het exameninstituut en de klachtenprocedure volgen.

Moet ik elk jaar opnieuw een opfriscursus doen?

De opfriscursus is bedoeld om vakbekwame adviseurs op de hoogte te stellen van wijzigingen die zijn aangebracht in de bepalingsmethode, opnameprotocollen en software per 1 januari 2022. Iedereen die zijn vakbekwaamheid vóór of in 2021 afrondde, is verplicht deze jaarlijkse EP-opfriscursus te doen. Je examendatum staat op het certificaat van de vakbekwaamheid. Mochten er in de komende jaren ook wijzigingen worden aangebracht waarmee de adviseur moet leren werken, dan zullen wederom opfriscursussen plaatsvinden. De intentie is om dit hooguit één keer per jaar te laten plaatsvinden.

Als ik in 2022 detailadviseur ben geworden, moet ik dan alsnog een opfriscursus doen?

Heeft u voor 31 december 2021 uw vakbekwaamheid behaald? Dan dient u voor 1 oktober 2022 een opfriscursus te volgen om uw vakbekwaamheid te behouden. In deze opfriscursus wordt u geïnformeerd over de wijzigingen die per 1 janauri 2022 zijn aangebracht in de bepalingsmethode NTA 8800, opnameprotocollen en software. Na het afronden van de cursus hoeft u geen examen af te leggen.

Ik ben geslaagd, en nu?
Hoe kan ik aan de slag als EP-adviseur?

Om als vakbekwaam adviseur aan de slag te gaan moet u werkzaam zijn of u aansluiten bij een gecertificeerd bedrijf (certificaathouder, CH). Dit kan een EP-adviesbedrijf zijn of een koepelorganisatie. Een Certificerende Instantie (CI) ziet vervolgens toe op de naleving van de regels door de CHs.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat klanten mij vinden?

De vakbekwaamheid van adviseurs wordt zichtbaar gemaakt via het Centraal Register Techniek (CRT). Zodra u geslaagd bent geven exameninstellingen dit door aan het CRT. Adviseurs moeten zelf nog aangeven of hun vakbekwaamheid zichtbaar mag zijn voor opdrachtgevers.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de methodiek en de werkwijze?

Bij het KEGO (Kenniscentrum energieprestatie Gebouwde Omgeving). Dit kennisplatform valt onder verantwoordelijkheid van de stichting KEGO. Gediplomeerde EP-adviseurs kunnen een account aanmaken kunnen hun vragen stellen over de methodiek en werkwijze op het platform. Een deskundig Expertteam buigt zich over de antwoorden.

Hoe kan ik mijn vermelding als adviseur wijzigen?

Zodra u vakbekwaam adviseur bent geworden wordt u in het Centraal Register Techniek (CRT) opgenomen. In het geval u van EP-W adviseur bijvoorbeeld EP-U adviseur wordt, wordt dit ook automatisch aangepast in het CRT. Andere wijzigingen dient u zelf door te geven aan het CRT.

Zijn er belangenorganisaties die mij kunnen helpen?

FedEC en AvEPA zijn brancheverenigingen van adviseurs die betrokken zijn bij het Stelsel EPG en waar u terecht kunt met vragen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Kijk dan hier bij wie u terecht kan met uw vraag.