Nieuwe bepalingsmethode

De nationale bepalingsmethode is vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800) en deze is kosteloos te downloaden bij NEN. Het doel was om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving waarbij het ministerie van BZK diverse uitgangspunten hierbij heeft vastgesteld.

De methode moet bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) en aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument.

De eerste versie van de methode is inmiddels klaar voldoende betrouwbaar om op basis van deze versie het kostenoptimaliteitsonderzoek uit te voeren naar de definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) vanaf 2020.

Achtergrond
Bij de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode moet goed worden gekeken naar eenvoud, eenduidigheid, transparantie en toepasbaarheid binnen de voorwaarden in de EPBD-richtlijn.

Meer informatie