NTA 8800

De nationale bepalingsmethode is vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8800). NTA 8800 is te downloaden bij NEN (vrij beschikbaar). Het doel was om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving, waarbij het ministerie van BZK diverse randvoorwaarden heeft vastgesteld.

De methode moet bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) en aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument. Sinds 1 januari 2021 wordt NTA 8800 aangewezen in de bouwregelgeving en treedt het nieuwe Stelsel Energieprestatie van Gebouwen in werking. Met de bepalingsmethode kan onder meer gerekend worden om aan te tonen dat men voldoet aan de eisen voor bijna energieneutrale nieuwbouw (BENG) en de aanvullende eis voor nieuwbouw woningen, de TO-juli eis.

Achtergrond
Bij de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode moet goed worden gekeken naar eenvoud, eenduidigheid, transparantie en toepasbaarheid binnen de voorwaarden in de EPBD-richtlijn.

NTA 8800
NTA 8800:2022 is de methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, waarmee onder meer gerekend kan worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen. Het voornemen is om NTA 8800:2022 per 1 juni 2022 aan te wijzen in de bouwregelgeving. NTA 8800 is vrij beschikbaar.

Sinds de inwerkingtreding van het Stelsel EPG en de implementatie van NTA 8800 in de markt, zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen naar voren gekomen. Daarnaast zijn inhoudelijke wijzingen doorgevoerd op verzoek van de markt. De wijzigingen betreffen onderwerpen waarvoor nieuwe inzichten zijn verkregen of nieuwe technieken die zich hebben bewezen.

Voor inzicht in de wijzigingen die zijn aangebracht is een officieuze versie van NTA 8800:2022 gepubliceerd. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend.


Interpretatiedocument
In maart 2022 is een interpretatiedocument gepubliceerd bij NTA 8800:2022. Met dit interpretatiedocument wordt voorgesorteerd op de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Daarnaast bevat het interpretatiedocument enkele redactionele aanpassingen voor NTA 8800:2022. Het interpretatiedocument is een informeel document.

Download het interpretatiedocument hier »

 

Voor inhoudelijke vragen over NTA 8800, kunt u contact opnemen met NEN.

 

Video Nieuw tijdperk EPG
Bekijk de video ‘Nieuw tijdperk EPG’ om te zien wat er precies veranderd is sinds 1 januari 2021.

NEN Whitepaper ‘Highlights NTA 8800’
Wilt u meer weten over NTA 8800, download dan het gratis whitepaper ‘Highlights NTA 8800’.

Meer informatie