NTA 8800

De nationale bepalingsmethode is vastgelegd in een Nederlandse technische afspraak (NTA 8800). NTA 8800 is te downloaden bij NEN (vrij beschikbaar). Binnen de randvoorwaarden zoals gesteld door het ministerie van BZK is een stelsel ontwikkeld voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving.

De methode moet bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) en aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument. Sinds 1 januari 2021 wordt NTA 8800 aangewezen in de bouwregelgeving en is het nieuwe Stelsel Energieprestatie van Gebouwen in werking getreden. Met de bepalingsmethode kan onder meer gerekend worden om aan te tonen dat men voldoet aan de eisen voor bijna energieneutrale nieuwbouw (BENG) en de aanvullende eis voor nieuwbouwwoningen, de TO-juli-eis.

NTA 8800
NTA 8800:2023 is de methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, waarmee onder meer gerekend kan worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen. Het voornemen is om NTA 8800:2023 per 1 juli 2023 aan te wijzen in de bouwregelgeving. NTA 8800 is vrij beschikbaar.

Sinds de inwerkingtreding van het Stelsel EPG en de implementatie van NTA 8800 in de markt, zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen naar voren gekomen. Daarnaast zijn inhoudelijke wijzingen doorgevoerd op verzoek van de markt. De wijzigingen betreffen onderwerpen waarvoor nieuwe inzichten zijn verkregen of nieuwe technieken die zich hebben bewezen.

In juni 2023 is een interpretatiedocument gepubliceerd bij NTA 8800:2023. Uit de verwerking van de geactualiseerde versie van NTA 8800:2023 in de software zijn namelijk een aantal interpretaties en verduidelijkingen naar voren gekomen die in het interpretatiedocument worden toegelicht. Het interpretatiedocument is een informeel document.

Download hier het interpretatiedocument.

Voor inhoudelijke vragen over NTA 8800, kunt u contact opnemen met NEN.

 

Video Nieuw tijdperk EPG
Bekijk de video ‘Nieuw tijdperk EPG’ om te zien wat er precies veranderd is sinds 1 januari 2021.

NEN Whitepaper ‘Highlights NTA 8800’
Wilt u meer weten over NTA 8800, download dan het gratis whitepaper ‘Highlights NTA 8800’.

Meer informatie