Organisatiestructuur

Om de NTA 8800 te realiseren zijn verschillende partijen aangesloten en deze zijn ook verdeeld in een zogenoemde programmaraad en een projectgroep.

Programmaraad

De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan een zo groot mogelijk draagvlak voor de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen. Lees meer »

Projectgroep
De Projectgroep Energieprestatie Gebouwen (EPG) ontwikkelt de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Lees meer »