Projectgroep

De Projectgroep Energieprestatie Gebouwen (EPG) ontwikkelt en beheert de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Het werk dat de projectgroep doet valt onder de verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. Binnen de kaders die door de Programmaraad worden gesteld, ontwikkelt en beheert de projectgroep een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Deze kaders zijn onder andere gebouwd op de uitgangspunten die door Ministerie BZK zijn vastgesteld aangevuld met drie onderzoeken die in opdracht van RVO zijn uitgevoerd:

  1. Effecten van de nieuwe CEN normen
  2. Beschrijving beleidsfactoren, los van energieprestatie methode
  3. Mogelijke detailniveaus (invoergegevens)

De projectgroep kan inhoudelijk niet geheel zelf de methode ontwikkelen, maar heeft hier input van experts voor nodig. Deze experts worden bijeen gebracht in Taakgroepen om specifieke aspecten van de methode uit te werken. Deze taakgroepen krijgen een concrete opdracht vanuit de projectgroep en rapporteren aan deze groep. Leden van de taakgroepen kunnen bijvoorbeeld leden van norm(sub)commissies zijn.

 

Leden van de projectgroep
Leden van de Projectgroep EPG vertegenwoordigen branches die betrokken zijn bij het bepalen van de energieprestatie. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor draagvlak en afstemming met de branche.

Voorzitter: Harm Valk
Secretaris: Mandy de Jong (NEN)
Leden:
Aedes vereniging van woningcorporaties
AvEPA
Bouwend Nederland
DGBC (Dutch Green Building Council)
DGMR Bouw B.V.
Dutch Heat Pump Association
FedEC
ISSO
InstallQ
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
NBvT
Neprom
NSVV
NVDE
NVTB (Nederlands Verbond Toeleveranciers voor de Bouw)
Romazo
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksvastgoedbedrijf
TNO
Techniek Nederland
VABI Software B.V.
Vastgoed Belang Nederland
Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
Vereniging Energie-Nederland
VFK (Vereniging van Nederlandse Ketelleveranciers)
VLA (Vereniging van Luchttechnische Apparaten)
VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)