Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen geven meer informatie over de nieuwe bepalingsmethode, het toepassingsgebied, de verhouding met de Europese EPB-normen en de ontwikkelingen.

Wat is het toepassingsgebied van de nieuwe bepalingsmethode?

NTA 8800 is van toepassing op woningbouw, utiliteitsbouw en nieuwbouw en bestaande bouw.

Voor welke indicator wordt gekozen in de nieuwe bepalingsmethode?

Er is afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. NTA 8800 gaat uit van de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2) (conform de Europese Energy Performance of Buildings Directive).

Welke normen moeten er worden gebruikt tot het moment dat de nieuwe bepalingsmethode van kracht wordt?

Tot het moment dat NTA 8800 van kracht wordt, kunnen de huidige Nederlandse normen worden gebruikt (waaronder NEN 7120). Zie voor meer informatie hierover de Kamerbrief over energiezuinige nieuwbouw per 2020, d.d. 07-12-2017.

Hoe staat de nationale bepalingsmethode in verhouding met de Europese EPB-normen?

NTA 8800 volgt de Europese EPB-normen. Dit was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de NTA. Er zijn vereenvoudigingen in NTA 8800 doorgevoerd ten opzichte van de Europese normen om beter aan te sluiten op de Nederlandse situatie.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

Mirjam van der Gugten is vanuit NEN de Programmamanager voor het stelsel Energieprestatie Gebouwen. Daarnaast is zij secretaris van de Programmaraad. Stephanie Jansen is secretaris van de projectgroep. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Mirjam van der Gugten. Voor vragen over de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen. Hun contactgegevens: Mirjam van der Gugten, telefoon 015 2 690 247 en Stephanie Jansen, telefoon 015 2 690 441. Daarnaast kunt u een e-mail sturen naar cluster Bouw & Installatie, e-mail bi@nen.nl.

Wanneer is de NTA gepubliceerd en waar kan ik deze downloaden?

NTA 8800 is in september 2018 gepubliceerd en kan kosteloos worden gedownload bij NEN.

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

NTA 8800 is kosteloos te downloaden bij NEN. Klik hier om te downloaden.

Veelgestelde vragen over NTA 8800
Hebben sotwareleveranciers/-ontwikkelaars wat te maken met NTA 8800?

NTA 8800 wordt uiteindelijk in software omgezet om de bepalingsmethode toegankelijk te maken voor gebruikers en de markt.

Kan ik gecertficeerd worden op NTA 8800? Zijn de inspecteurs van NEN?

Nee, NEN certificeert zelf niet en levert dus ook geen inspecteurs.

Hoe verhoudt NTA 8800 zich tot NEN 7120?

NTA 8800 vervangt NEN 7120, alsook NEN 8088-1, NEN 1068 en bepalingsmethoden NV en ISSO 75.3.

Is NTA 8800 als Engelse variant?

NTA 8800 wordt niet in het Engels gepubliceerd.

Kan ik NTA 8800 ook in de rest van Europa gebruiken?

NTA 8800 is specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkeld. De basis voor NTA 8800 zijn de Europese normen die in 2017 in het kader van de Energy Performance of Buildings Directive zijn gepubliceerd.

Is er een Europese variant van NTA 8800?

De basis voor NTA 8800 zijn de Europese normen die in 2017 in het kader van de Energy Performance of Buildings Directive  zijn gepubliceerd.

Wie heeft er allemaal met NTA 8800 te maken?

NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en woningen en utiliteit. De energieprestatie van een gebouw zal in de toekomst worden bepaald volgens NTA 8800. Voor de berekening kan software worden gebruikt. Hierdoor zullen in ieder geval woning eigenaren, eigenaren van utiliteit, gemeenten, architecten en adviseurs (indirect) te maken krijgen met NTA 8800.

Hoe is de kwaliteitsborging geregeld voor NTA 8800?

De kwaliteitsborging voor NTA 8800 is vergelijkbaar met het huidige systeem. Naar aanleiding van de nieuwe bepalingsmethode wordt de kwaliteitsborging in lijn gebracht met NTA 8800 zodat het gebruikt kan worden voor nieuwbouw/bestaande bouw en woningen/utiliteit. Zo worden de opnameprotocollen aangepast, de testen om de kwaliteit van software te kunnen garanderen worden uitgebreid en de examens die door adviseurs moeten worden gehaald om erkend ‘Energieprestatie Adviseur’ te zijn worden geupdate.

Nieuwe bepalingsmethode energieprestatie: NTA 8800

4 December

De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie NTA 8800 is op 20 november 2018 door NEN gepresenteerd tijdens het Congres EPG 2.0 in de Midden Nederland Hallen te Barneveld. De vrij beschikbaar gestelde...

Lees verder

Contact www.nen.nl/EPG