FAQ

De veelgestelde vragen geven meer informatie over de nieuwe bepalingsmethode, het toepassingsgebied, de verhouding met de Europese EPB-normen en de ontwikkelingen.

Wat is het toepassingsgebied van de nieuwe bepalingsmethode?

NTA 8800 is van toepassing op woningbouw, utiliteitsbouw en nieuwbouw en bestaande bouw.

Voor welke indicator wordt gekozen in de nieuwe bepalingsmethode?

Er is afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. NTA 8800 gaat uit van de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2) (conform de Europese Energy Performance of Buildings Directive).

Welke normen moeten er worden gebruikt tot het moment dat de nieuwe bepalingsmethode van kracht wordt?

Tot het moment dat NTA 8800 van kracht wordt in de bouwregelgeving per 1 januari 2021, kunnen de huidige Nederlandse normen worden gebruikt (waaronder NEN 7120).

Hoe staat de nationale bepalingsmethode in verhouding met de Europese EPB-normen?

NTA 8800 volgt de Europese EPB-normen. Dit was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de NTA. Er zijn vereenvoudigingen in NTA 8800 doorgevoerd ten opzichte van de Europese normen om beter aan te sluiten op de Nederlandse situatie.

Hoe om te gaan met innovatieve technieken/maatregelen bij de bepaling van de energieprestatie van gebouwen?

De bepalingsmethode NTA 8800 wordt gebruikt voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De energieprestatie wordt mede bepaald door de bouwkundige en installatietechnische maatregelen (producten en systemen) die in het gebouw zijn of worden toegepast. In de methode zijn alle marktrijpe en bewezen maatregelen opgenomen.

Soms is er sprake van een “innovatieve” maatregel of oplossing die in de bepalingsmethode (nog) niet of onvoldoende in de methode is opgenomen, omdat de maatregel nog nauwelijks is toegepast en waarvan het energetisch effect zich nog niet heeft bewezen. Om dergelijke innovaties bij de bepaling van de energieprestatie toch gemotiveerd te kunnen waarderen kan hiervoor een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring worden toegepast in de berekening. Wel dient een dergelijke verklaring te worden gecontroleerd door het Bureau CRG (gecontroleerde kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen), en te zijn opgenomen in hun databank met gecontroleerde verklaringen. De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijk college dat beziet of wordt voldaan aan de uitgangspunten van NTA 8800.

Verdere informatie over het bureau CRG, de verklaringen, de eisen, procedures en kosten kunt u vinden op https://www.bcrg.nl/ .

Wanneer de in de databank opgenomen maatregelen vervolgens voldoende marktrijp en bewezen worden geacht, worden deze in de bepalingsmethode opgenomen. De Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen besluit of en wanneer een aanpassing van NTA 8800 gewenst is.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

Rob Kotte is vanuit NEN de Programmamanager voor het stelsel Energieprestatie Gebouwen. Daarnaast is hij secretaris van de Programmaraad. Katrien Volleman is secretaris van de projectgroep. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Rob Kotte. Voor vragen over de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode kunt u contact opnemen met Katrien Volleman. U kunt contact met hen opnemen door een e-mail te sturen naar cluster Bouw & Installatie, e-mail bi@nen.nl.

Wanneer is de NTA gepubliceerd en waar kan ik deze downloaden?

De laatste versie van NTA 8800 is NTA 8800:2020. Deze is 1 juli 2020 door NEN gepubliceerd. Download NEN 8800 (vrij beschikbaar).

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

NTA 8800 kunt u downloaden bij NEN.
Download NTA 8800 (vrij beschikbaar)

Veelgestelde vragen over NTA 8800
Hebben sotwareleveranciers/-ontwikkelaars wat te maken met NTA 8800?

NTA 8800 wordt uiteindelijk in software omgezet om de bepalingsmethode toegankelijk te maken voor gebruikers en de markt.

Kan ik gecertficeerd worden op NTA 8800? Zijn de inspecteurs van NEN?

Nee, NEN certificeert zelf niet en levert dus ook geen inspecteurs.

Hoe verhoudt NTA 8800 zich tot NEN 7120?

NTA 8800 vervangt NEN 7120, alsook NEN 8088-1, NEN 1068 en bepalingsmethoden NV en ISSO 75.3.

Is NTA 8800 als Engelse variant?

NTA 8800 wordt niet in het Engels gepubliceerd.

Kan ik NTA 8800 ook in de rest van Europa gebruiken?

NTA 8800 is specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkeld. De basis voor NTA 8800 zijn de Europese normen die in 2017 in het kader van de Energy Performance of Buildings Directive zijn gepubliceerd.

Is er een Europese variant van NTA 8800?

De basis voor NTA 8800 zijn de Europese normen die in 2017 in het kader van de Energy Performance of Buildings Directive  zijn gepubliceerd.

Wie heeft er allemaal met NTA 8800 te maken?

NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en woningen en utiliteit. De energieprestatie van een gebouw zal in de toekomst worden bepaald volgens NTA 8800. Voor de berekening kan software worden gebruikt. Hierdoor zullen in ieder geval woning eigenaren, eigenaren van utiliteit, gemeenten, architecten en adviseurs (indirect) te maken krijgen met NTA 8800.

Hoe is de kwaliteitsborging geregeld voor NTA 8800?

De kwaliteitsborging voor NTA 8800 is vergelijkbaar met het huidige systeem. Naar aanleiding van de nieuwe bepalingsmethode wordt de kwaliteitsborging in lijn gebracht met NTA 8800 zodat het gebruikt kan worden voor nieuwbouw/bestaande bouw en woningen/utiliteit. Zo worden de opnameprotocollen aangepast, de testen om de kwaliteit van software te kunnen garanderen worden uitgebreid en de examens die door adviseurs moeten worden gehaald om erkend ‘Energieprestatie Adviseur’ te zijn worden geupdate.

Hou me op de hoogte over de EPG / NTA 8800