Interpretatiedocument bij NTA 8800:2024 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

20 juni 2024

Naar aanleiding van een aantal tekstuele fouten en onduidelijkheden die er geconstateerd zijn in NTA 8800:2024 is er een interpretatiedocument opgesteld welke vanaf nu beschikbaar is op onze website. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht.

NTA 8800:2024 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG). De andere documenten en onderdelen ten behoeve van kwaliteitsborging van het Stelsel EPG zijn daarop gebaseerd.

Gevolgen interpretatieblad voor andere producten in het stelsel
Per 1 juli 2024 komt er geattesteerde software beschikbaar op basis van de NTA 8800:2024. De interpretaties en verduidelijkingen in het interpretatiedocument worden hierin verwerkt. Deze hebben geen effect op de andere onderdelen van het Stelsel EPG, zoals de opnameprotocollen (ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 (6e druk)), de BRL9500-W en U en BRL9501.

Er is geteste software beschikbaar voor adviseurs om zich voor te bereiden op de aanstaande inwerkingtreding van de wijzigingen in NTA 8800:2024, de opnameprotocollen en BRL’en.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze NTA of het normalisatieproces, neem contact op met Merel Haverhals, Lars Troost of NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Lees meer over het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen op:
Gebouwenergieprestatie.nl
ISSO energieprestatie van gebouwen
Energieprestatieadvisering | Certificeren

 

Overige nieuwsberichten

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd in 2024

15 januari 2024

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. Het Stelsel EPG speelt hierop in door … Lees meer

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve … Lees meer