Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd in 2024

15 januari 2024

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden.

De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. Het Stelsel EPG speelt hierop in door jaarlijks kleine aanpassingen, verbeteringen en verduidelijkingen te verwerken. In samenwerking met het ministerie van BZK en belanghebbenden worden daarom begin 2024 nieuwe versies of wijzigings- en interpretatiedocumenten gepubliceerd bij de energieprestatie van gebouwen – bepalingsmethode (NTA 8800), de opnameprotocollen en de beoordelingsrichtlijnen (BRL).

Voor een soepele overgang voor marktpartijen en adviseurs worden de publicaties in januari 2024 beschikbaar gesteld, maar treden deze pas per 1 juli 2024 wettelijk in werking. Voor deze datum dienen energieprestatie-adviseurs (EP-adviseurs) een bijscholing te volgen.

Actualisatie van de verschillende onderdelen

Begin 2024 zijn de volgende geactualiseerde onderdelen beschikbaar:

  • In januari komt er een nieuwe versie van de bepalingsmethode, NTA 8800:2024, beschikbaar waarin met name aanvullende inhoudelijke wijzigingen zijn geïntegreerd.
  • De wijzigingsbladen bij de opnameprotocollen, te weten ISSO-publicatie 75.1 voor utiliteitsbouw en ISSO-publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen (5e druk). In februari komen de geïntegreerde versies van de opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 (6e druk) beschikbaar voor de markt. De 6e druk van de opnameprotocollen (ISSO-publicaties 75.1 en 82.1) zal minder omvangrijk zijn als de huidige druk. Inhoudelijke voorbeelden worden opgenomen in een nieuw ISSO-praktijkboek Energieprestatie.
  • Kritiekversies van de BRL 9500 Utiliteitsbouw (BRL9500-U) en BRL 9500 Woningbouw (BRL9500-W). Na verwerking van de kritieken, zullen definitieve versies worden gepubliceerd na toetsing van de nieuwe versies door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw en de Raad voor Accreditatie.

Vanaf 1 april 2024 is geteste software op de markt en op 1 juli 2024 is deze ook geattesteerd:

  • Deze software is geattesteerd volgens een nieuwe versie van de BRL 9501, en is geschikt voor het berekenen van de energieprestatie van een gebouw volgens de NTA 8800:2024.
  • Tussen 1 april en 1 juli 2024 kunnen EP-adviseurs al rekenen met de geteste software.
  • Vanaf 1 juli kan met de geattesteerde software worden geregistreerd.

Bijscholing EP-adviseurs

Beoogd wordt dat vanaf 1 juli 2024 de geactualiseerde versies van NTA:8800, en de geactualiseerde versies van  de BRL 9500 Utiliteitsbouw, de BRL 9500 Woningbouw en BRL 9501 via de wet aangewezen worden. Om zich hierop voor te bereiden kunnen EP-adviseurs vanaf 1 januari een bijscholing volgen bij hiervoor geaccrediteerde opleiders (voor een overzicht, zie Centraal Register Techniek). Tijdens de bijscholing worden zij geïnformeerd over de wijzigingen en veelgemaakte fouten. Adviseurs dienen deze bijscholing uiterlijk op 1 juli gevolgd te hebben om hun vakbekwaamheid te behouden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze NTA of het normalisatieproces, neem contact op met Lars Troost, Merel Haverhals of Mandy de Jong-van der Meer, consultants Bouw. Zij zijn bereikbaar via telefoon: 015 – 2 690 324 of e-mail: .

Lees meer

Lees meer over het Stelsel Energieprestatie van gebouwen op:

Overige nieuwsberichten

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve … Lees meer

Deadline voor bijscholing energieadviseurs nadert razendsnel

30 mei 2023

Als energieadviseurs op 1 juli aanstaande hun verplichte, jaarlijkse bijscholing niet hebben gevolgd, verliezen ze onherroepelijk hun vakbekwaamheid. Het volgen van de bijscholing is verplicht om vakbekwaam te blijven en energielabels te mogen opstellen en afgeven. Energieadviseurs hebben tot 1 juli de tijd om deze bijscholing te volgen. Na die datum verliezen alle energie-adviseurs die … Lees meer