Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen.

De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. NEN, ISSO, INSTALLQ en RVO spelen hierop in door jaarlijks kleine aanpassingen, verbeteringen en verduidelijkingen te verwerken. In samenwerking met het ministerie van BZK zijn daarom nieuwe versies of wijzigings- en interpretatiedocumenten gepubliceerd van de NTA 8800, de opnameprotocollen en de BRL’en.

Voor een soepele overgang voor marktpartijen en adviseurs zijn de publicaties al in januari 2023 beschikbaar gesteld, maar treden ze pas per 1 juli 2023 wettelijk in werking. Dat geeft Energie Prestatie-adviseurs (EP-adviseurs) de mogelijkheid om tijdig een bijscholing te volgen.

Geactualiseerde onderdelen
Sinds januari 2023 zijn de volgende geactualiseerde onderdelen beschikbaar:

  • Een nieuwe versie van de bepalingsmethode NTA 8800, de NTA8800:2023;
  • De geïntegreerde versies van de opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 (5e druk);
  • Wijzigingsbladen bij de beoordelingsrichtlijnen BRL 9500 Utiliteitsbouw en Woningbouw. InstallQ publiceert de definitieve versies na toetsing van de Wijzigingsbladen door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw en de Raad voor Accreditatie.

Vanaf 1 april 2023  is de geteste software op de markt en op 1 juli 2023 is deze ook geattesteerd.

  • De software is geattesteerd volgens BRL 9501 en het meest actuele wijzigingsblad en is geschikt voor het berekenen van de energieprestatie van een gebouw volgens de NTA 8800:2023;
  • Tussen 1 april en 1 juli 2023 kunnen EP-adviseurs al rekenen met de geteste software;
  • Vanaf 1 juli kan kunnen EP-adviseurs registreren met de geattesteerde software’.

Bijscholing EP-adviseurs
Vanaf 1 juli 2023 treden de geactualiseerde versies van NTA:8800, de Wijzigingsbladen voor de BRL 9500 Utiliteitsbouw, de BRL9500 Woningbouw en BRL 9501 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor 1 juli 2023 een bijscholing volgen om hun vakbekwaamheid te behouden. Dat kan bij hiervoor geaccrediteerde opleiders. (voor een overzicht, zie Centraal Register Techniek). Tijdens de bijscholing worden zij geïnformeerd over de wijzigingen en veelgemaakte fouten.

Het nieuwe maatwerkadvies
Per 1 juli 2023 treedt het nieuwe gecertificeerde maatwerkadvies onder NTA8800 voor utiliteitsbouw en woningbouw in werking. Deze methode voorziet in de mogelijkheid om de energieprestatie van gebouwen te berekenen. Diverse regelingen zijn aangepast. De volgende publicaties zijn daarvoor ontwikkeld:

  1. ISSO publicatie 75.2 – maatwerkadvies utiliteitsgebouwen;
  2. ISSO publicatie 82.2 – maatwerkadvies woningen en woongebouwen;
  3. ISSO rapport modelbeschrijving maatwerkadvies NTA8800:2023 (verantwoordingsdocument);
  4. BRL 9500 MWA-W en BRL 9500 MWA-U, vastgesteld door InstallQ.

D documenten 1 t/m 3 zijn binnenkort beschikbaar via ISSO Open via isso.nl. Document 4.wordt beschikbaar gesteld door InstallQ.

Opleiding tot EP-maatwerkadviseur
Tot 1 januari 2024 geldt een overgangsregeling, Vanaf 1 april 2023 is het mogelijk om de opleiding tot EP-maatwerkadviseur te volgen. Een overzicht van opleiders vindt u op centraalregistertechniek.nl. De opleiding is toegankelijk voor iedere EP-adviseur. . De bijbehorende software maakt het mogelijk om met deze nieuwe methodiek nu daadwerkelijk maatwerk te leveren bij de energietransitie van de bestaande bouw in Nederland.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces, neem dan contact op met Anna Romani of Jan Pieter van Dalen, Consultants Bouw, telefoon 015 2690 0324 of e-mail bouw@nen.nl
Heeft u algemene vragen of publicaties, neem dan contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391.

Lees meer hierover op:
Gebouwenergieprestatie.nl
ISSO-energieprestatie van gebouwen
Energieprestatieadvisering | Certificeren

 

Overige nieuwsberichten

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd in 2024

15 januari 2024

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. Het Stelsel EPG speelt hierop in door … Lees meer

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve … Lees meer

Deadline voor bijscholing energieadviseurs nadert razendsnel

30 mei 2023

Als energieadviseurs op 1 juli aanstaande hun verplichte, jaarlijkse bijscholing niet hebben gevolgd, verliezen ze onherroepelijk hun vakbekwaamheid. Het volgen van de bijscholing is verplicht om vakbekwaam te blijven en energielabels te mogen opstellen en afgeven. Energieadviseurs hebben tot 1 juli de tijd om deze bijscholing te volgen. Na die datum verliezen alle energie-adviseurs die … Lees meer