Complete versie ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 beschikbaar

28 januari 2021

We zijn 3 weken onderweg met het nieuwe Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG), waaraan bepalingsmethode NTA 8800 ten grondslag ligt. Nog tot medio december 2020 zijn er kleine aanpassingen en verduidelijkingen in de NTA 8800 verwerkt. Het was daarom noodzakelijk ook aan ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, waarvan de opnameprotocollen onderdeel zijn, lichte verbeteringen toe te passen. De versies van ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, methode 2020- 2e druk, zijn nu online beschikbaar en binnenkort ook op papier te bestellen.

In deze complete versies zijn interpretaties en wijzigingen tot en met 10 december 2020 verwerkt. De versies zijn in de webwinkel te vinden als ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 (methode 2020 – 2e druk).

Opnameformulieren vrij te downloaden
De opnameformulieren (Bijlage G/F) zijn vrij te downloaden als Word bestand. Deze formulieren vind je op de titelpagina van de publicatie onder het tabje ‘Download(s)’. Met een licentie krijg je automatisch toegang tot de aangepaste versies. Wie in het bezit is van een boek, kan een nieuwe bestellen. De papieren versies van de complete ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 zijn medio februari beschikbaar.
 
Stijgende trend slagingspercentages EP-examens
De slagingspercentages van de EP-examens tonen een stijgende trend. De cijfers tonen aan dat een groter aantal kandidaten een examen al bij de eerste afname haalt. Deze toename is onder andere te danken aan verbeteringen zoals de kwaliteit van de examens en de kandidaten die met terugwerkende kracht geslaagd zijn. Daarnaast zijn de kandidaten die recent een herkansing deden terug te zien in de slagingspercentages. Ook zien we een stijgende lijn in de slagingspercentages nu de examens, door de huidige lockdown, online worden afgenomen. Via Cito en ‘t Examenpark is het weer mogelijk in te schrijven voor vijf online examens die begin februari worden afgenomen. 
 
Het gaat om:
•               Dinsdag 2 februari – 9.30 uur: WA-B
•               Donderdag 4 februari – 9.00 uur: UA-D
•               Donderdag 4 februari – 9.30 uur: UA-B
•               Donderdag 11 februari – 9.30 uur: W-5
•               Donderdag 11 februari – 9.30 uur: U-5
 
Na aanmelding krijgen kandidaten een aanmeldingsbevestiging via het betreffende exameninstituut. Kijk voor het aanmelden en nieuwe data op www.cito.nl en www.examenpark.nl. De examens worden nog afgenomen volgens de publicaties ‘methode 2020 – 1e druk’. 
 
Meer informatie en vragen
Meer informatie over de route naar vakbekwaamheid vind je op https://over.isso.nl/algemeen/energieprestatie.

RVO, NEN, ISSO en InstallQ communiceren regelmatig over de ontwikkelingen rondom de vakbekwaamheid van EP-adviseurs. Houd daarom hun nieuwskanalen in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen rondom bijscholing en examinering richting vakbekwaam EP-adviseur.

 

bron: ISSO.nl

Overige nieuwsberichten

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd in 2024

15 januari 2024

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. Het Stelsel EPG speelt hierop in door … Lees meer

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve … Lees meer