Gratis webinar: ‘Aan de slag met energieprestatie 2.0’

17 juni

13 oktober 2020 I Kijk terug I

Bereid u voor op 2021

Per 1 januari 2021 is de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht en geldt dat vergunningsaanvragen voor alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Ook zal vanaf 1 januari 2021 het energielabel worden vastgesteld op basis van NTA 8800.

Wat betekenen deze veranderingen in de praktijk voor de kwaliteitsborging, opnameprotocollen en het energielabel? NEN organiseert 13 oktober een gratis webinar over EPG.

Hét webinar rondom energieprestatie gebouwen

Op 13 oktober organiseert NEN van 10:00 tot 11:45 uur een gratis webinar over de nieuwe EPG.

•             Experts uit de markt

Tijdens het webinar komen verschillende sprekers van het Ministerie van BZK, RVO, ISSO, InstallQ en ingenieursbureau Nieman aan het woord om u inzicht geven in de laatste stand van zaken.

•             Praktisch webinar

U ontvangt tips, zodat u zich kunt voorbereiden op het vernieuwde ‘Stelsel Energieprestatie Gebouwen’. Kortom dit webinar mag u niet missen. De presentatie van het webinar is in handen van Erik Peekel.

•             Interactieve insteek

Ook uw inbreng is uiteraard welkom. U kunt vooraf uw vraag indienen. Dit kunt u doen tijdens het aanmeldproces. De meest gestelde vragen worden behandeld tijdens het webinar.

Kijk terug

Programma

Kijk terug

Introductie

De veranderingen in het stelsel energieprestatie en de functie van
NTA 8800.

Introductie wordt gedaan door dagvoorzitter Erik Peekel.

NTA 8800

Op 1 juli 2020 is de laatste versie van NTA 8800 verschenen. Harm Valk brengt u op de hoogte van de eerste praktijkervaringen met NTA 8800.

Harm Valk is senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en voorzitter van de projectgroep NTA 8800.

Kwaliteitsborging

De huidige kwaliteitsborging is in lijn gebracht met NTA 8800, zodat de methode gebruikt kan worden voor bestaande- en nieuwe gebouwen, woningen- en utiliteitsgebouwen.

Aart de Geus brengt u op de hoogte hoe het proces van kwaliteitsborging werkt, welke eisen er aan EP- adviseurs worden gesteld en welke opleidingen zij kunnen volgen.

Aart de Geus is voorzitter Centraal College van Deskundigen van InstallQ en voorzitter raad van advies van de BCRG.

—————————————————–

Per 1 juli zijn de opnameprotocollen, ISSO publicatie 75.1 & 82.1 verschenen. Hoe gebruik ik deze protocollen en waar moet ik op letten. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de detail- en de basisopname? Deze en andere praktische vragen worden beantwoord door Marco Hofman.

Marco Hofman is teamcoördinator kennisontwikkeling bij ISSO.

Het nieuwe energielabel

Welke impact heeft de nieuwe bepalingsmethodiek op het energielabel en hoe komt dit nieuwe energielabel eruit te zien? Marinde van Rooij en Philippe van der Beesen brengen u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Marinde van Rooij is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK.

Philippe van der Beesen is senior consultant bij RVO.

Overige nieuwsberichten

Webinar: het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500

3 juni

Door de transitie naar de nieuwe bepalingsmethodiek volgens de NTA 8800 is er veel veranderd. Niet alleen het opnameprotocol maar ook de kwaliteitsborging onderging flinke wijzigingen. In de herziene BRL 9500 zijn de eisen opgenomen die gelden voor het opnemen, bepalen en registreren van de energieprestatie van een gebouw bij een vergunningaanvraag, oplevering en voor … Lees meer

Updates energielabel en aflopen overgangsregeling adviseurs

1 juni

Standaard en streefwaarden op het energielabel De Standaard en streefwaarden worden toegevoegd op het energielabel voor woningen. Dit staat gepland in de eerste helft van Q3. Het wordt dan ook mogelijk gemaakt om reeds afgegeven labels opgesteld met de NTA 8800 methode met terugwerkende kracht te voorzien van de Standaard en streefwaarden. Op het energielabel … Lees meer

Aanvullende examenroute voormalig EPA-adviseurs vervalt op 1 juli

17 juni

Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Door het behalen van twee aanvullende examens, bent u vakbekwaam volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Maar let op: de mogelijkheid om aanvullende examens te doen, geldt tot donderdag 1 juli 2021. Doel examenroute Dankzij de ‘aanvullende examenroute’ … Lees meer