Webinar Energieprestatie 2.0

Gratis webinar: ‘Aan de slag met energieprestatie 2.0’

Bereid u voor op 2021

Per 1 januari 2021 is de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht en geldt dat vergunningsaanvragen voor alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Ook zal vanaf 1 januari 2021 het energielabel worden vastgesteld op basis van NTA 8800.

Wat betekenen deze veranderingen in de praktijk voor de kwaliteitsborging, opnameprotocollen en het energielabel? NEN organiseerde 13 oktober 2020 een gratis webinar over EPG.

Hét webinar rondom energieprestatie gebouwen

Experts uit de markt
Tijdens het webinar kwamen verschillende sprekers van het Ministerie van BZK, RVO, ISSO, InstallQ en ingenieursbureau Nieman aan het woord om inzicht te geven in de laatste stand van zaken.

——————————————

Programma

Via de terugkijk mogelijkheid kunt u, indien u dat wenst, gelijk klikken op het programma onderdeel wat u interesseert. Kijk terug

Introductie
De veranderingen in het stelsel energieprestatie en de functie van NTA 8800.

Introductie wordt gedaan door dagvoorzitter Erik Peekel.

NTA 8800
Op 1 juli 2020 is de laatste versie van NTA 8800 verschenen. Harm Valk brengt u op de hoogte van de eerste praktijkervaringen met NTA 8800.

Harm Valk is senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en voorzitter van de projectgroep NTA 8800.

Kwaliteitsborging
De huidige kwaliteitsborging is in lijn gebracht met NTA 8800, zodat de methode gebruikt kan worden voor bestaande- en nieuwe gebouwen, woningen- en utiliteitsgebouwen.

Aart de Geus brengt u op de hoogte hoe het proces van kwaliteitsborging werkt, welke eisen er aan EP- adviseurs worden gesteld en welke opleidingen zij kunnen volgen.

Aart de Geus is voorzitter Centraal College van Deskundigen van InstallQ en voorzitter raad van advies van de BCRG.

—————————————————–

Per 1 juli zijn de opnameprotocollen, ISSO publicatie 75.1 & 82.1 verschenen. Hoe gebruik ik deze protocollen en waar moet ik op letten. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de detail- en de basisopname? Deze en andere praktische vragen worden beantwoord door Marco Hofman.

Marco Hofman is teamcoördinator kennisontwikkeling bij ISSO.

Het nieuwe energielabel
Welke impact heeft de nieuwe bepalingsmethodiek op het energielabel en hoe komt dit nieuwe energielabel eruit te zien? Marinde van Rooij en Philippe van der Beesen brengen u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Marinde van Rooij is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK.

Philippe van der Beesen is senior consultant bij RVO.