Gratis webinar: ‘Aan de slag met energieprestatie 2.0’

27 augustus 2020

13 oktober 2020 I Kijk terug I

Bereid u voor op 2021

Per 1 januari 2021 is de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht en geldt dat vergunningsaanvragen voor alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Ook zal vanaf 1 januari 2021 het energielabel worden vastgesteld op basis van NTA 8800.

Wat betekenen deze veranderingen in de praktijk voor de kwaliteitsborging, opnameprotocollen en het energielabel? NEN organiseert 13 oktober een gratis webinar over EPG.

Hét webinar rondom energieprestatie gebouwen

Op 13 oktober organiseert NEN van 10:00 tot 11:45 uur een gratis webinar over de nieuwe EPG.

•             Experts uit de markt

Tijdens het webinar komen verschillende sprekers van het Ministerie van BZK, RVO, ISSO, InstallQ en ingenieursbureau Nieman aan het woord om u inzicht geven in de laatste stand van zaken.

•             Praktisch webinar

U ontvangt tips, zodat u zich kunt voorbereiden op het vernieuwde ‘Stelsel Energieprestatie Gebouwen’. Kortom dit webinar mag u niet missen. De presentatie van het webinar is in handen van Erik Peekel.

•             Interactieve insteek

Ook uw inbreng is uiteraard welkom. U kunt vooraf uw vraag indienen. Dit kunt u doen tijdens het aanmeldproces. De meest gestelde vragen worden behandeld tijdens het webinar.

Kijk terug

Programma

Kijk terug

Introductie

De veranderingen in het stelsel energieprestatie en de functie van
NTA 8800.

Introductie wordt gedaan door dagvoorzitter Erik Peekel.

NTA 8800

Op 1 juli 2020 is de laatste versie van NTA 8800 verschenen. Harm Valk brengt u op de hoogte van de eerste praktijkervaringen met NTA 8800.

Harm Valk is senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en voorzitter van de projectgroep NTA 8800.

Kwaliteitsborging

De huidige kwaliteitsborging is in lijn gebracht met NTA 8800, zodat de methode gebruikt kan worden voor bestaande- en nieuwe gebouwen, woningen- en utiliteitsgebouwen.

Aart de Geus brengt u op de hoogte hoe het proces van kwaliteitsborging werkt, welke eisen er aan EP- adviseurs worden gesteld en welke opleidingen zij kunnen volgen.

Aart de Geus is voorzitter Centraal College van Deskundigen van InstallQ en voorzitter raad van advies van de BCRG.

—————————————————–

Per 1 juli zijn de opnameprotocollen, ISSO publicatie 75.1 & 82.1 verschenen. Hoe gebruik ik deze protocollen en waar moet ik op letten. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de detail- en de basisopname? Deze en andere praktische vragen worden beantwoord door Marco Hofman.

Marco Hofman is teamcoördinator kennisontwikkeling bij ISSO.

Het nieuwe energielabel

Welke impact heeft de nieuwe bepalingsmethodiek op het energielabel en hoe komt dit nieuwe energielabel eruit te zien? Marinde van Rooij en Philippe van der Beesen brengen u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Marinde van Rooij is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK.

Philippe van der Beesen is senior consultant bij RVO.

Overige nieuwsberichten

Interpretatiedocument bij NTA 8800:2024 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

20 juni 2024

Naar aanleiding van een aantal tekstuele fouten en onduidelijkheden die er geconstateerd zijn in NTA 8800:2024 is er een interpretatiedocument opgesteld welke vanaf nu beschikbaar is op onze website. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800:2024 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van … Lees meer

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd in 2024

15 januari 2024

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. Het Stelsel EPG speelt hierop in door … Lees meer

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer