Herkansing voormalig EPA-adviseurs

6 juli 2021

 

 

Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Alle adviseurs die voor 1 juli 2021 een poging deden tot examen, krijgen een herkansing tot 1 november 2021. Door het behalen van twee aanvullende examens, bent u vakbekwaam volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800.

Al één poging tot examen gedaan?
Alle adviseurs in het bezit van een geldige EPA-kwalificatie op basis van de oude methode, die voor 1 juli 2021 tenminste één poging deden het aanvullend examen te behalen, krijgen tot 1 november 2021 de kans alsnog dit examen te behalen (herkansing).Hiermee loopt de termijn van de verlenging gelijk met die van de overgangsregeling. Het maximum aantal van 6 pogingen blijft wel staan. Adviseurs die nog geen aanvullend examen deden, moeten de initiële route volgen.

Doel examenroute
Dankzij de ‘aanvullende examenroute’ konden voormalig EPA-adviseurs na 1 januari 2021 zo snel mogelijk aan de slag als energieprestatieadviseur volgens NTA 8800. Dat was het doel van de ‘aanvullende examenroute’.

Opnameprotocollen
Alle energieprestatie-examens worden afgenomen volgens de opnameprotocollen methode 2020- 2e druk (ISSO-publicatie 75.1 en ISSO-publicatie 82.1). Dit geldt voor alle modules.

Fysieke examens mogelijk
Sinds begin maart is ook fysiek examineren; dit geldt ook voor de softwaremodules. De examens worden afgenomen in een besloten ruimte, conform alle coronamaatregelen. U krijgt een werkplek en laptop tot uw beschikking. U kunt echter ook nog steeds online examens afleggen.

Nadere informatie

  • Informatie over het stelstel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode NTA 8800 vindt u op deze site. (gebouwenergieprestatie.nl)
  • Meer informatie over de examens en oefening staat op de sites van de exameninstituten ‘t Examenpark en Cito.
  • Informatie over de route naar vakbekwaamheid staat op ISSO.nl en op InstallQ.nl.

Overige nieuwsberichten

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve … Lees meer

Deadline voor bijscholing energieadviseurs nadert razendsnel

30 mei 2023

Als energieadviseurs op 1 juli aanstaande hun verplichte, jaarlijkse bijscholing niet hebben gevolgd, verliezen ze onherroepelijk hun vakbekwaamheid. Het volgen van de bijscholing is verplicht om vakbekwaam te blijven en energielabels te mogen opstellen en afgeven. Energieadviseurs hebben tot 1 juli de tijd om deze bijscholing te volgen. Na die datum verliezen alle energie-adviseurs die … Lees meer