Herkansing voormalig EPA-adviseurs

6 juli

 

 

Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Alle adviseurs die voor 1 juli 2021 een poging deden tot examen, krijgen een herkansing tot 1 november 2021. Door het behalen van twee aanvullende examens, bent u vakbekwaam volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800.

Al één poging tot examen gedaan?
Alle adviseurs in het bezit van een geldige EPA-kwalificatie op basis van de oude methode, die voor 1 juli 2021 tenminste één poging deden het aanvullend examen te behalen, krijgen tot 1 november 2021 de kans alsnog dit examen te behalen (herkansing).Hiermee loopt de termijn van de verlenging gelijk met die van de overgangsregeling. Het maximum aantal van 6 pogingen blijft wel staan. Adviseurs die nog geen aanvullend examen deden, moeten de initiële route volgen.

Doel examenroute
Dankzij de ‘aanvullende examenroute’ konden voormalig EPA-adviseurs na 1 januari 2021 zo snel mogelijk aan de slag als energieprestatieadviseur volgens NTA 8800. Dat was het doel van de ‘aanvullende examenroute’.

Opnameprotocollen
Alle energieprestatie-examens worden afgenomen volgens de opnameprotocollen methode 2020- 2e druk (ISSO-publicatie 75.1 en ISSO-publicatie 82.1). Dit geldt voor alle modules.

Fysieke examens mogelijk
Sinds begin maart is ook fysiek examineren; dit geldt ook voor de softwaremodules. De examens worden afgenomen in een besloten ruimte, conform alle coronamaatregelen. U krijgt een werkplek en laptop tot uw beschikking. U kunt echter ook nog steeds online examens afleggen.

Nadere informatie

  • Informatie over het stelstel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode NTA 8800 vindt u op deze site. (gebouwenergieprestatie.nl)
  • Meer informatie over de examens en oefening staat op de sites van de exameninstituten ‘t Examenpark en Cito.
  • Informatie over de route naar vakbekwaamheid staat op ISSO.nl en op InstallQ.nl.

Overige nieuwsberichten

Energielabel geeft nu ook aan of woning goed genoeg is geïsoleerd voor verwarmen zonder aardgas

26 september

Vanaf 1 augustus staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Is dat het geval, dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas. De ‘Standaard voor isolatie’ geeft aan of de woning goed genoeg is geïsoleerd. In veel gevallen kan de woning daarmee … Lees meer

De energieprestatie adviseur vindbaar op betrouwbare plaats

26 september

De energieprestatie adviseurs voor woningen en utiliteitsgebouwen zijn vanaf nu zowel op locatie als op bedrijf te vinden via het energieprestatie-adviesplatform.nl. Via deze website stellen adviseurs hun inhoudelijke vragen. Onder het tabblad ‘Vind een adviseur’ zijn de adviseurs juist vermeld. Een adviseur is verplicht zich aan te sluiten bij het energieprestatie-adviesplatform.nl en kan zo direct … Lees meer

Publicatie interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’

26 september

Op 1 augustus 2021 is het nieuwe interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gepubliceerd  Sinds 1 januari 2021 is het Stelsel EPG in werking getreden. De bepalingsmethode NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve van kwaliteitsborging van het stelsel zijn daarop … Lees meer