Herkansing voormalig EPA-adviseurs

6 juli 2021

 

 

Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Alle adviseurs die voor 1 juli 2021 een poging deden tot examen, krijgen een herkansing tot 1 november 2021. Door het behalen van twee aanvullende examens, bent u vakbekwaam volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800.

Al één poging tot examen gedaan?
Alle adviseurs in het bezit van een geldige EPA-kwalificatie op basis van de oude methode, die voor 1 juli 2021 tenminste één poging deden het aanvullend examen te behalen, krijgen tot 1 november 2021 de kans alsnog dit examen te behalen (herkansing).Hiermee loopt de termijn van de verlenging gelijk met die van de overgangsregeling. Het maximum aantal van 6 pogingen blijft wel staan. Adviseurs die nog geen aanvullend examen deden, moeten de initiële route volgen.

Doel examenroute
Dankzij de ‘aanvullende examenroute’ konden voormalig EPA-adviseurs na 1 januari 2021 zo snel mogelijk aan de slag als energieprestatieadviseur volgens NTA 8800. Dat was het doel van de ‘aanvullende examenroute’.

Opnameprotocollen
Alle energieprestatie-examens worden afgenomen volgens de opnameprotocollen methode 2020- 2e druk (ISSO-publicatie 75.1 en ISSO-publicatie 82.1). Dit geldt voor alle modules.

Fysieke examens mogelijk
Sinds begin maart is ook fysiek examineren; dit geldt ook voor de softwaremodules. De examens worden afgenomen in een besloten ruimte, conform alle coronamaatregelen. U krijgt een werkplek en laptop tot uw beschikking. U kunt echter ook nog steeds online examens afleggen.

Nadere informatie

  • Informatie over het stelstel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode NTA 8800 vindt u op deze site. (gebouwenergieprestatie.nl)
  • Meer informatie over de examens en oefening staat op de sites van de exameninstituten ‘t Examenpark en Cito.
  • Informatie over de route naar vakbekwaamheid staat op ISSO.nl en op InstallQ.nl.

Overige nieuwsberichten

Zonder EP-opfris vervalt vakbekwaamheid

13 juli 2022

Sinds 1 april 2022 kun je als EP-adviseur de verplichte opfriscursus volgen bij diverse EP-opleiders. Ongeveer de helft van de adviseurs heeft dit al gedaan. Tot 1 oktober hebben adviseurs de tijd om de korte cursus te doen. Met het volgen van de opfriscursus verleng je je vakbekwaamheid. Het is belangrijk om de EP-opfriscursus te … Lees meer

epg

Nieuwe versie NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

4 januari 2022

Op 1 januari 2022 is NTA 8800:2022 gepubliceerd. Deze is vrij beschikbaar via nen.nl en NEN Connect. Het voornemen is om NTA 8800:2022 per 1 juni 2022 aan te wijzen in de bouwregelgeving. Sinds van de inwerkingtreding van het Stelsel EPG en de implementatie van NTA 8800:2022 in de markt zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen … Lees meer

Diverse onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

6 december 2021

Vanaf begin 2022 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Na een gewenningsperiode van vijf maanden is het voornemen om de onderdelen op 1 juni 2022 wettelijk in werking te laten treden. Sinds het Stelsel EPG op 1 januari 2021 van kracht werd, zijn kleine aanpassingen … Lees meer