Webinar: het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500

3 juni 2021

Door de transitie naar de nieuwe bepalingsmethodiek volgens de NTA 8800 is er veel veranderd. Niet alleen het
opnameprotocol maar ook de kwaliteitsborging onderging flinke wijzigingen. In de herziene BRL 9500 zijn de eisen
opgenomen die gelden voor het opnemen, bepalen en registreren van de energieprestatie van een gebouw bij een
vergunningaanvraag, oplevering en voor bestaande bouw. Zowel voor adviseurs die zich hebben aangesloten bij
een koepel als voor adviseurs die hebben gekozen voor directe certificering organiseert Kader in samenwerking
met InstallQ en de vier CI’s daarom dit webinar.

Om er voor te zorgen de kwaliteit van het Energieprestatie Advies op basis van NTA 8800 voldoende is geborgd, is
kwaliteitsborging ingericht dat samen met NTA 8800 het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen vormt. InstallQ,
verantwoordelijk voor het kwaliteitsborgingssysteem, en de certificerende instellingen zien hierop toe. Zo zijn de
eisen waar interne audits aan moeten voldoen meer uitgeschreven en sluiten deze aan op de ISO 9001, is de
bewaartermijn van het projectdossier verlengd naar 15 jaar en uitwerking van de steekproefverdelingen zodanig dat
er representatief beeld van energieprestatie-rapporten zichtbaar wordt. Vooruitlopend op de invoering van de Wet
Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn er ook wijzigingen: zo mogen ook bij de aanvraag van de
Omgevingsvergunning alleen gecontroleerde verklaringen gebruikt worden voor de energieprestatieberekening.

Als u uw Kwaliteitshandboek op orde heeft, uw projectdossier juist opbouwt en de regels goed kent weet u wat u te
wachten staat. Na afloop van dit webinar ‘Het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500’ bent u weer
helemaal bij

Schrijf je in voor het webinar »

 

Overige nieuwsberichten

Zonder EP-opfris vervalt vakbekwaamheid

13 juli 2022

Sinds 1 april 2022 kun je als EP-adviseur de verplichte opfriscursus volgen bij diverse EP-opleiders. Ongeveer de helft van de adviseurs heeft dit al gedaan. Tot 1 oktober hebben adviseurs de tijd om de korte cursus te doen. Met het volgen van de opfriscursus verleng je je vakbekwaamheid. Het is belangrijk om de EP-opfriscursus te … Lees meer

epg

Nieuwe versie NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

4 januari 2022

Op 1 januari 2022 is NTA 8800:2022 gepubliceerd. Deze is vrij beschikbaar via nen.nl en NEN Connect. Het voornemen is om NTA 8800:2022 per 1 juni 2022 aan te wijzen in de bouwregelgeving. Sinds van de inwerkingtreding van het Stelsel EPG en de implementatie van NTA 8800:2022 in de markt zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen … Lees meer

Diverse onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

6 december 2021

Vanaf begin 2022 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Na een gewenningsperiode van vijf maanden is het voornemen om de onderdelen op 1 juni 2022 wettelijk in werking te laten treden. Sinds het Stelsel EPG op 1 januari 2021 van kracht werd, zijn kleine aanpassingen … Lees meer