Webinar: het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500

3 juni 2021

Door de transitie naar de nieuwe bepalingsmethodiek volgens de NTA 8800 is er veel veranderd. Niet alleen het
opnameprotocol maar ook de kwaliteitsborging onderging flinke wijzigingen. In de herziene BRL 9500 zijn de eisen
opgenomen die gelden voor het opnemen, bepalen en registreren van de energieprestatie van een gebouw bij een
vergunningaanvraag, oplevering en voor bestaande bouw. Zowel voor adviseurs die zich hebben aangesloten bij
een koepel als voor adviseurs die hebben gekozen voor directe certificering organiseert Kader in samenwerking
met InstallQ en de vier CI’s daarom dit webinar.

Om er voor te zorgen de kwaliteit van het Energieprestatie Advies op basis van NTA 8800 voldoende is geborgd, is
kwaliteitsborging ingericht dat samen met NTA 8800 het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen vormt. InstallQ,
verantwoordelijk voor het kwaliteitsborgingssysteem, en de certificerende instellingen zien hierop toe. Zo zijn de
eisen waar interne audits aan moeten voldoen meer uitgeschreven en sluiten deze aan op de ISO 9001, is de
bewaartermijn van het projectdossier verlengd naar 15 jaar en uitwerking van de steekproefverdelingen zodanig dat
er representatief beeld van energieprestatie-rapporten zichtbaar wordt. Vooruitlopend op de invoering van de Wet
Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn er ook wijzigingen: zo mogen ook bij de aanvraag van de
Omgevingsvergunning alleen gecontroleerde verklaringen gebruikt worden voor de energieprestatieberekening.

Als u uw Kwaliteitshandboek op orde heeft, uw projectdossier juist opbouwt en de regels goed kent weet u wat u te
wachten staat. Na afloop van dit webinar ‘Het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500’ bent u weer
helemaal bij

Schrijf je in voor het webinar »

 

Overige nieuwsberichten

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve … Lees meer

Deadline voor bijscholing energieadviseurs nadert razendsnel

30 mei 2023

Als energieadviseurs op 1 juli aanstaande hun verplichte, jaarlijkse bijscholing niet hebben gevolgd, verliezen ze onherroepelijk hun vakbekwaamheid. Het volgen van de bijscholing is verplicht om vakbekwaam te blijven en energielabels te mogen opstellen en afgeven. Energieadviseurs hebben tot 1 juli de tijd om deze bijscholing te volgen. Na die datum verliezen alle energie-adviseurs die … Lees meer