Webinar: het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500

3 juni

Door de transitie naar de nieuwe bepalingsmethodiek volgens de NTA 8800 is er veel veranderd. Niet alleen het
opnameprotocol maar ook de kwaliteitsborging onderging flinke wijzigingen. In de herziene BRL 9500 zijn de eisen
opgenomen die gelden voor het opnemen, bepalen en registreren van de energieprestatie van een gebouw bij een
vergunningaanvraag, oplevering en voor bestaande bouw. Zowel voor adviseurs die zich hebben aangesloten bij
een koepel als voor adviseurs die hebben gekozen voor directe certificering organiseert Kader in samenwerking
met InstallQ en de vier CI’s daarom dit webinar.

Om er voor te zorgen de kwaliteit van het Energieprestatie Advies op basis van NTA 8800 voldoende is geborgd, is
kwaliteitsborging ingericht dat samen met NTA 8800 het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen vormt. InstallQ,
verantwoordelijk voor het kwaliteitsborgingssysteem, en de certificerende instellingen zien hierop toe. Zo zijn de
eisen waar interne audits aan moeten voldoen meer uitgeschreven en sluiten deze aan op de ISO 9001, is de
bewaartermijn van het projectdossier verlengd naar 15 jaar en uitwerking van de steekproefverdelingen zodanig dat
er representatief beeld van energieprestatie-rapporten zichtbaar wordt. Vooruitlopend op de invoering van de Wet
Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn er ook wijzigingen: zo mogen ook bij de aanvraag van de
Omgevingsvergunning alleen gecontroleerde verklaringen gebruikt worden voor de energieprestatieberekening.

Als u uw Kwaliteitshandboek op orde heeft, uw projectdossier juist opbouwt en de regels goed kent weet u wat u te
wachten staat. Na afloop van dit webinar ‘Het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500’ bent u weer
helemaal bij

Schrijf je in voor het webinar »

 

Overige nieuwsberichten

Energielabel geeft nu ook aan of woning goed genoeg is geïsoleerd voor verwarmen zonder aardgas

26 september

Vanaf 1 augustus staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Is dat het geval, dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas. De ‘Standaard voor isolatie’ geeft aan of de woning goed genoeg is geïsoleerd. In veel gevallen kan de woning daarmee … Lees meer

De energieprestatie adviseur vindbaar op betrouwbare plaats

26 september

De energieprestatie adviseurs voor woningen en utiliteitsgebouwen zijn vanaf nu zowel op locatie als op bedrijf te vinden via het energieprestatie-adviesplatform.nl. Via deze website stellen adviseurs hun inhoudelijke vragen. Onder het tabblad ‘Vind een adviseur’ zijn de adviseurs juist vermeld. Een adviseur is verplicht zich aan te sluiten bij het energieprestatie-adviesplatform.nl en kan zo direct … Lees meer

Publicatie interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’

26 september

Op 1 augustus 2021 is het nieuwe interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gepubliceerd  Sinds 1 januari 2021 is het Stelsel EPG in werking getreden. De bepalingsmethode NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve van kwaliteitsborging van het stelsel zijn daarop … Lees meer