Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht.

NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve van kwaliteitsborging van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen zijn daarop gebaseerd. Uit de verwerking van de geactualiseerde versie van NTA 8800:2023 in de software zijn een aantal interpretaties en verduidelijkingen naar voren gekomen die in het interpretatiedocument worden toegelicht.

Gevolgen andere documenten over energieprestatie
Per 1 juli 2023 zal geactualiseerde, geattesteerde software beschikbaar worden gesteld die volgt op NTA 8800:2023. De interpretaties en verduidelijkingen die zijn opgenomen in het interpretatiedocument bij NTA 8800:2023 worden hierin verwerkt. Deze hebben geen effect op de andere onderdelen van het Stelsel EPG, zoals de opnameprotocollen en de BRL9500-W en U en BRL9501. De wijzigingsbladen bij de BRL’en zijn reeds gepubliceerd.

Momenteel is reeds geteste software beschikbaar waarmee adviseurs zich voor kunnen bereiden op de aanstaande inwerkingtreding van de wijzigingen, zoals beschreven in NTA 8800:2023, de opnameprotocollen en BRL’en.

Bijscholing en vakbekwaamheid
NTA 8800:2023 en de wijzigingsbladen bij de BRL’en worden op 1 juli 2023 aangewezen in de bouwregelgeving. Dit betekent dat alle vakbekwame energieprestatieadviseurs verplicht zijn om voordien een bijscholing te hebben gedaan. Hierin worden zij geïnformeerd over de wijzigingen en veelgemaakte fouten. Adviseurs dienen deze bijscholing uiterlijk op 1 juli gevolgd te hebben om hun vakbekwaamheid te behouden.

Overige nieuwsberichten

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer

Deadline voor bijscholing energieadviseurs nadert razendsnel

30 mei 2023

Als energieadviseurs op 1 juli aanstaande hun verplichte, jaarlijkse bijscholing niet hebben gevolgd, verliezen ze onherroepelijk hun vakbekwaamheid. Het volgen van de bijscholing is verplicht om vakbekwaam te blijven en energielabels te mogen opstellen en afgeven. Energieadviseurs hebben tot 1 juli de tijd om deze bijscholing te volgen. Na die datum verliezen alle energie-adviseurs die … Lees meer

Onderzoek naar toepassing van opnameprotocollen ISSO-publicaties 82.1 en 75.1

14 oktober 2022

De resultaten van dit onderzoek zullen we meenemen in de update van januari 2024. Wie zich bezighoudt met energieadvisering en het opstellen van energielabels kent deze ISSO-publicaties ongetwijfeld. Al vele jaren zijn de publicaties 82.1 (voor woningbouw) en 75.1 (voor utiliteit) de opnameprotocollen die je nodig hebt bij het opstellen van een energielabel. Jaarlijks worden … Lees meer