Nieuws

Onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen geactualiseerd

25-11-2020

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische…

Ruim baan voor examinering aanstaande EP-adviseurs

16-11-2020

ISSO, InstallQ, RVO en NEN doen er, samen met de examenpartners van ISSO, alles aan om voldoende mensen te kunnen bijscholen en examineren richting vakbekwame Energieprestatie-adviseur. Om dat doel te…

Wijzigingsregeling ‘Inijking energielabels’ gepubliceerd

05-11-2020

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren, kondigde in haar brief van 20 oktober (32 847 nr. 686) al aan de resterende regelgeving voor de nieuwe energielabelsystematiek op korte…

Succesvol webinar Energieprestatie met bijna 1300 aanmeldingen

22-10-2020

Op 13 oktober 2020 organiseerde NEN in opdracht van Ministerie van BZK het succesvolle webinar ‘Aan de slag met Energieprestatie 2.0’ met bijna 1300 aanmeldingen. Het webinar ging in op…

Reactie Minister BZK op motie energielabel

14-10-2020

8 september 2020 is de motie (30196-720) over het voorlopig niet overstappen op een nieuw energielabel van kamerlid Koerhuis, door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Minister van Binnenlandse…

Gratis webinar: ‘Aan de slag met energieprestatie 2.0’

27-08-2020

13 oktober 2020 I Kijk terug I Bereid u voor op 2021 Per 1 januari 2021 is de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht en geldt dat vergunningsaanvragen voor alle nieuw…

Wijziging Regeling Bouwbesluit

16-07-2020

Op 15 juli 2020 is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw gepubliceerd in de Staatscourant (2020,37764). In deze wijziging zijn de in de eerder gepubliceerde…

Nieuwe NTA 8800, beoordelingsrichtlijnen, opnameprotocollen en software ‘Energieprestatie van gebouwen’ beschikbaar

01-07-2020

NTA 8800 is een methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, waarmee onder meer gerekend kan worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen. Door…

Aan de slag met de energieprestatienorm voor gebouwen, NTA 8800

19-05-2020

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De berekening van…

Publicatie NTA 8800:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’

30-04-2020

In afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert NEN een nieuwe versie van NTA 8800. NTA 8800:2020 wordt gepubliceerd op het moment dat geattesteerde software beschikbaar is…

1 2 3 4 5