Verbeteringen doorgevoerd in EP-examens

4 December

De kwaliteit en de kwantiteit van de examens voor EP-adviseurs heeft alle aandacht. Samen met de examenpartners en de examencommissie zijn verbeteringen in de examens doorgevoerd. Zo zijn inhoudelijke fouten in toetsen met terugwerkende kracht goed gerekend voor kandidaten die dit examen al hebben afgenomen. Een deel van de betreffende kandidaten zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Kandidaten van de aanvullende examens (WA-B en UA-B) worden binnenkort geïnformeerd. 

De inhoudelijke fouten zijn inmiddels verbeterd en doorgevoerd. Ook examenvragen aangepast die erg veel twijfel opriepen, bijvoorbeeld omdat daarbij meerdere antwoorden mogelijk waren.

Verbeteringen

De kwaliteit van de examens wordt gemonitord en beheerd door de examencommissie. Klachten van kandidaten en een eerste analyse van de gemaakte examens hebben geleidt tot een aantal aanpassingen en verbeteringen. Naast de inhoudelijke verbeteringen mogen examenkandidaten die vóór 1 augustus een aanvullend examen hebben gedaan (examens van versie 1 juli 2020) en gezakt zijn, één keer extra examen doen. Het niet behalen van dit examen telt niet mee voor het maximum aantal kansen van drie keer.

Ook kunnen kandidaten een beter inzicht krijgen waarom men is gezakt, want dit proces is inmiddels gelijkgetrokken voor beide exameninstituten. Een uitgebreide toelichting op deze

en andere ontwikkelingen rondom de examen zijn terug te lezen via https://isso.nl/index.php?id=618.  

Vakbekwame adviseurs

Een grote groep kandidaten is momenteel hard op weg is vakbekwaam EP-adviseur te worden. Ook het aantal geplande examens loopt snel op. Een deel van de adviseurs die het bijscholingstraject al had gestart, heeft de benodigde modules nu gehaald en mag zich inmiddels vakbekwaam EP-adviseur noemen. De overgrote meerderheid van de kandidaten is momenteel in een vergevorderd stadium richting vakbekwaamheid. Een actueel overzicht van de vakbekwame adviseurs is te vinden op QBISnl (www.qbis.nl).

Meer informatie en vragen

Veel informatie over het stelsel EPG is te vinden op deze site.

Een uitgebreide wegwijzer vind je op www.gebouwenergieprestatie.nl/bij-wie-kan-ik-terecht/

bron: Isso.nl

Overige nieuwsberichten

Positieve trend zichtbaar in slagingspercentages EP-examens

22 January

De slagingspercentages van de EP-examens tonen een stijgende trend. De cijfers tonen aan dat een groter aantal kandidaten een examen al bij de eerste afname haalt. Deze toename is onder andere te danken aan verbeteringen, zoals de kwaliteit van de examens en de kandidaten die met terugwerkende kracht geslaagd zijn. Daarnaast zijn de kandidaten die … Lees meer

Nieuwe publicatie NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’

21 December

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische Afspraak NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ vormt de basis aan de hand waarvan de energieprestatie van een gebouw kan worden bepaald. NTA 8800:2020+A1:2020 is nu … Lees meer

Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

18 December

In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari aanstaande, is duidelijk geworden dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen. Dat komt onder andere door de huidige coronamaatregelen, discussies in de politiek en de kwaliteit van de examens. Hierdoor zouden de EP-adviseurs hun werk na … Lees meer