Nieuws

Aanpassing overgangsregeling voor energieadviseurs

10-02-2021

Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, is er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Deze regeling wordt verruimd. Dit maakt het voor energieadviseurs, die nog niet het bewijs…

Nieuw tijdperk energieprestatie gebouwen: NEN helpt u hierbij!

04-02-2021

Sinds 1 januari 2021 is het nieuwe tijdperk Energieprestatie van gebouwen (EPG) aangebroken. De wettelijke BENG-eisen zijn van kracht. Ook geldt nu de aanvullende wettelijke TO-juli eis voor nieuwbouwwoningen. Hoe…

Complete versie ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 beschikbaar

28-01-2021

We zijn 3 weken onderweg met het nieuwe Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG), waaraan bepalingsmethode NTA 8800 ten grondslag ligt. Nog tot medio december 2020 zijn er kleine aanpassingen en…

Positieve trend zichtbaar in slagingspercentages EP-examens

22-01-2021

De slagingspercentages van de EP-examens tonen een stijgende trend. De cijfers tonen aan dat een groter aantal kandidaten een examen al bij de eerste afname haalt. Deze toename is onder…

Nieuwe publicatie NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’

21-12-2020

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische…

Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseurs

18-12-2020

In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari aanstaande, is duidelijk geworden dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen.…

Stelsel Energieprestatie van Gebouwen overhandigd

17-12-2020

Het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG) is deze week officieel door NEN aan het ministerie van BZK overhandigd. Het Stelsel EPG, bestaande uit NTA 8800 en bijbehorende kwaliteitsborging, wordt vanaf…

Mogelijkheden thuisexaminering EP-advies onderzocht

16-12-2020

Als gevolg van de lockdown die door de overheid is afgekondigd, is het vanaf vandaag niet meer mogelijk om  examens op locatie of in computercentra af te nemen. ISSO, InstallQ,…

Amendement digitaal aanvragen energielabel

10-12-2020

Op 1 januari 2021 zal de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 en het nieuwe energielabel in werking treden. Daarmee komt onder andere de Energie-Index en het vereenvoudigd energielabel (VEL) te vervallen.…

Verbeteringen doorgevoerd in EP-examens

04-12-2020

De kwaliteit en de kwantiteit van de examens voor EP-adviseurs heeft alle aandacht. Samen met de examenpartners en de examencommissie zijn verbeteringen in de examens doorgevoerd. Zo zijn inhoudelijke fouten…

1 2 3 4 5