Publicatie interpretatiedocument bij NTA 8800 voor hernieuwbare energie bij renovatie

12 april

Per 30 juni  2021 treedt de regeling ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ in werking. Aan de hand van NTA 8800 kan de relatieve hoeveelheid hernieuwbare energie berekend worden. In lijn met de regeling is het nu ook mogelijk om de absolute hoeveelheid energie te bepalen. Hiervoor is een interpretatiedocument gepubliceerd bij NTA 8800:2020+A1:2020.

Met de inwerkingtreding van de regeling ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ wordt invulling gegeven aan een vereiste vanuit Europese wetgeving. De software wordt eveneens in lijn gebracht met het interpretatiedocument bij NTA 8800. De interpretatie leidt niet tot een aanpassing van de ISSO publicatie voor utiliteitsbouw 75.1 en de ISSO publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen. Om geen verschillen te laten ontstaan tussen NTA 8800:2020+A1:2020 en de ISSO publicaties en software zullen geen andere interpretaties of omissies worden meegenomen in het interpretatiedocument. Naar verwachting zullen eventuele interpretaties en omissies die voortkomen uit de ontwikkeling van de software en de implementatie van het Stelsel EPG in juli 2021 worden gepubliceerd in een interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 en interpretatie- en wijzigingsbladen bij de ISSO publicaties.

NTA 8800 en Interpretatiedocument

Meer informatie
Voor informatie over het Stelsel EPG kunt u terecht op deze website.

Voor vragen over NTA 8800 of het normalisatieproces kunt u terecht bij: Rob Kotte of Katrien Volleman, telefoon (015) 2 690 324 of e-mail naar bi@nen.nl.

Voor meer informatie over de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, ga naar de website www.kennisbank.isso.nl of www.isso.nl/kennis/ep/.

Overige nieuwsberichten

Webinar: het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500

3 juni

Door de transitie naar de nieuwe bepalingsmethodiek volgens de NTA 8800 is er veel veranderd. Niet alleen het opnameprotocol maar ook de kwaliteitsborging onderging flinke wijzigingen. In de herziene BRL 9500 zijn de eisen opgenomen die gelden voor het opnemen, bepalen en registreren van de energieprestatie van een gebouw bij een vergunningaanvraag, oplevering en voor … Lees meer

Updates energielabel en aflopen overgangsregeling adviseurs

1 juni

Standaard en streefwaarden op het energielabel De Standaard en streefwaarden worden toegevoegd op het energielabel voor woningen. Dit staat gepland in de eerste helft van Q3. Het wordt dan ook mogelijk gemaakt om reeds afgegeven labels opgesteld met de NTA 8800 methode met terugwerkende kracht te voorzien van de Standaard en streefwaarden. Op het energielabel … Lees meer

Aanvullende examenroute voormalig EPA-adviseurs vervalt op 1 juli

17 juni

Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Door het behalen van twee aanvullende examens, bent u vakbekwaam volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Maar let op: de mogelijkheid om aanvullende examens te doen, geldt tot donderdag 1 juli 2021. Doel examenroute Dankzij de ‘aanvullende examenroute’ … Lees meer