Publicatie interpretatiedocument bij NTA 8800 voor hernieuwbare energie bij renovatie

12 april 2021

Per 30 juni  2021 treedt de regeling ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ in werking. Aan de hand van NTA 8800 kan de relatieve hoeveelheid hernieuwbare energie berekend worden. In lijn met de regeling is het nu ook mogelijk om de absolute hoeveelheid energie te bepalen. Hiervoor is een interpretatiedocument gepubliceerd bij NTA 8800:2020+A1:2020.

Met de inwerkingtreding van de regeling ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ wordt invulling gegeven aan een vereiste vanuit Europese wetgeving. De software wordt eveneens in lijn gebracht met het interpretatiedocument bij NTA 8800. De interpretatie leidt niet tot een aanpassing van de ISSO publicatie voor utiliteitsbouw 75.1 en de ISSO publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen. Om geen verschillen te laten ontstaan tussen NTA 8800:2020+A1:2020 en de ISSO publicaties en software zullen geen andere interpretaties of omissies worden meegenomen in het interpretatiedocument. Naar verwachting zullen eventuele interpretaties en omissies die voortkomen uit de ontwikkeling van de software en de implementatie van het Stelsel EPG in juli 2021 worden gepubliceerd in een interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 en interpretatie- en wijzigingsbladen bij de ISSO publicaties.

NTA 8800 en Interpretatiedocument

Meer informatie
Voor informatie over het Stelsel EPG kunt u terecht op deze website.

Voor vragen over NTA 8800 of het normalisatieproces kunt u terecht bij: Rob Kotte of Katrien Volleman, telefoon (015) 2 690 324 of e-mail naar bi@nen.nl.

Voor meer informatie over de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, ga naar de website www.kennisbank.isso.nl of www.isso.nl/kennis/ep/.

Overige nieuwsberichten

Zonder EP-opfris vervalt vakbekwaamheid

13 juli 2022

Sinds 1 april 2022 kun je als EP-adviseur de verplichte opfriscursus volgen bij diverse EP-opleiders. Ongeveer de helft van de adviseurs heeft dit al gedaan. Tot 1 oktober hebben adviseurs de tijd om de korte cursus te doen. Met het volgen van de opfriscursus verleng je je vakbekwaamheid. Het is belangrijk om de EP-opfriscursus te … Lees meer

epg

Nieuwe versie NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

4 januari 2022

Op 1 januari 2022 is NTA 8800:2022 gepubliceerd. Deze is vrij beschikbaar via nen.nl en NEN Connect. Het voornemen is om NTA 8800:2022 per 1 juni 2022 aan te wijzen in de bouwregelgeving. Sinds van de inwerkingtreding van het Stelsel EPG en de implementatie van NTA 8800:2022 in de markt zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen … Lees meer

Diverse onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

6 december 2021

Vanaf begin 2022 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Na een gewenningsperiode van vijf maanden is het voornemen om de onderdelen op 1 juni 2022 wettelijk in werking te laten treden. Sinds het Stelsel EPG op 1 januari 2021 van kracht werd, zijn kleine aanpassingen … Lees meer