Publicatie interpretatiedocument bij NTA 8800 voor hernieuwbare energie bij renovatie

12 april 2021

Per 30 juni  2021 treedt de regeling ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ in werking. Aan de hand van NTA 8800 kan de relatieve hoeveelheid hernieuwbare energie berekend worden. In lijn met de regeling is het nu ook mogelijk om de absolute hoeveelheid energie te bepalen. Hiervoor is een interpretatiedocument gepubliceerd bij NTA 8800:2020+A1:2020.

Met de inwerkingtreding van de regeling ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ wordt invulling gegeven aan een vereiste vanuit Europese wetgeving. De software wordt eveneens in lijn gebracht met het interpretatiedocument bij NTA 8800. De interpretatie leidt niet tot een aanpassing van de ISSO publicatie voor utiliteitsbouw 75.1 en de ISSO publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen. Om geen verschillen te laten ontstaan tussen NTA 8800:2020+A1:2020 en de ISSO publicaties en software zullen geen andere interpretaties of omissies worden meegenomen in het interpretatiedocument. Naar verwachting zullen eventuele interpretaties en omissies die voortkomen uit de ontwikkeling van de software en de implementatie van het Stelsel EPG in juli 2021 worden gepubliceerd in een interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 en interpretatie- en wijzigingsbladen bij de ISSO publicaties.

NTA 8800 en Interpretatiedocument

Meer informatie
Voor informatie over het Stelsel EPG kunt u terecht op deze website.

Voor vragen over NTA 8800 of het normalisatieproces kunt u terecht bij: Rob Kotte of Katrien Volleman, telefoon (015) 2 690 324 of e-mail naar bi@nen.nl.

Voor meer informatie over de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, ga naar de website www.kennisbank.isso.nl of www.isso.nl/kennis/ep/.

Overige nieuwsberichten

Interpretatiedocument bij NTA 8800:2024 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

20 juni 2024

Naar aanleiding van een aantal tekstuele fouten en onduidelijkheden die er geconstateerd zijn in NTA 8800:2024 is er een interpretatiedocument opgesteld welke vanaf nu beschikbaar is op onze website. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800:2024 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van … Lees meer

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd in 2024

15 januari 2024

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. Het Stelsel EPG speelt hierop in door … Lees meer

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer