Publicatie interpretatiedocument bij NTA 8800 voor hernieuwbare energie bij renovatie

12 april

Per 30 juni  2021 treedt de regeling ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ in werking. Aan de hand van NTA 8800 kan de relatieve hoeveelheid hernieuwbare energie berekend worden. In lijn met de regeling is het nu ook mogelijk om de absolute hoeveelheid energie te bepalen. Hiervoor is een interpretatiedocument gepubliceerd bij NTA 8800:2020+A1:2020.

Met de inwerkingtreding van de regeling ‘Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ wordt invulling gegeven aan een vereiste vanuit Europese wetgeving. De software wordt eveneens in lijn gebracht met het interpretatiedocument bij NTA 8800. De interpretatie leidt niet tot een aanpassing van de ISSO publicatie voor utiliteitsbouw 75.1 en de ISSO publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen. Om geen verschillen te laten ontstaan tussen NTA 8800:2020+A1:2020 en de ISSO publicaties en software zullen geen andere interpretaties of omissies worden meegenomen in het interpretatiedocument. Naar verwachting zullen eventuele interpretaties en omissies die voortkomen uit de ontwikkeling van de software en de implementatie van het Stelsel EPG in juli 2021 worden gepubliceerd in een interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 en interpretatie- en wijzigingsbladen bij de ISSO publicaties.

NTA 8800 en Interpretatiedocument

Meer informatie
Voor informatie over het Stelsel EPG kunt u terecht op deze website.

Voor vragen over NTA 8800 of het normalisatieproces kunt u terecht bij: Rob Kotte of Katrien Volleman, telefoon (015) 2 690 324 of e-mail naar bi@nen.nl.

Voor meer informatie over de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1, ga naar de website www.kennisbank.isso.nl of www.isso.nl/kennis/ep/.

Overige nieuwsberichten

Energielabel geeft nu ook aan of woning goed genoeg is geïsoleerd voor verwarmen zonder aardgas

26 september

Vanaf 1 augustus staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Is dat het geval, dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas. De ‘Standaard voor isolatie’ geeft aan of de woning goed genoeg is geïsoleerd. In veel gevallen kan de woning daarmee … Lees meer

De energieprestatie adviseur vindbaar op betrouwbare plaats

26 september

De energieprestatie adviseurs voor woningen en utiliteitsgebouwen zijn vanaf nu zowel op locatie als op bedrijf te vinden via het energieprestatie-adviesplatform.nl. Via deze website stellen adviseurs hun inhoudelijke vragen. Onder het tabblad ‘Vind een adviseur’ zijn de adviseurs juist vermeld. Een adviseur is verplicht zich aan te sluiten bij het energieprestatie-adviesplatform.nl en kan zo direct … Lees meer

Publicatie interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’

26 september

Op 1 augustus 2021 is het nieuwe interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gepubliceerd  Sinds 1 januari 2021 is het Stelsel EPG in werking getreden. De bepalingsmethode NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve van kwaliteitsborging van het stelsel zijn daarop … Lees meer