Stelsel Energieprestatie van Gebouwen overhandigd

17 december

Het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG) is deze week officieel door NEN aan het ministerie van BZK overhandigd. Het Stelsel EPG, bestaande uit NTA 8800 en bijbehorende kwaliteitsborging, wordt vanaf 1 januari 2021 aangewezen door de overheid in het kader van nieuwe wetgeving rondom de Energieprestatie van gebouwen.

Het Stelsel werd namens het Ministerie van BZK in ontvangst genomen door Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie, en Herman Scholten, hoofd bouwregelgeving en bouwkwaliteit, uit handen van algemeen directeur NEN, Rik van Terwisga, en de voorzitter van de Programmaraad, Ger van Tongeren.

Mijlpaal
De officiële overhandiging is een mijlpaal in het traject dat in 2017 is gestart. In de afgelopen periode is het alle deelnemende partijen samen gelukt het eens te worden over een volledig nieuw stelsel ten behoeve van de bepaling van de Energieprestatie door middel van één methode voor alle gebouwen, nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Het Stelsel EPG legt een belangrijke basis voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het realiseren van de gestelde energie- en klimaatdoelstellingen. Vanaf nu ligt de focus op de implementatie van het stelsel en het zorgen dat alle onderdelen (blijven) aansluiten op de ontwikkelingen in de markt.

Stelsel Energieprestatie van Gebouwen

Het Ministerie van BZK heeft NEN de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het Stelsel EPG. De onderdelen van het Stelsel EPG zijn door NEN, ISSO en InstallQ ontwikkeld in een nauwe samenwerking binnen de randvoorwaarden zoals gesteld door het Ministerie van BZK onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de Programmaraad zijn energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, gebruikers en adviseurs vertegenwoordigd.

Het Stelsel is gebaseerd op de bepalingsmethode NTA 8800. De NTA is opgesteld door de projectgroep NTA 8800 onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de projectgroep is door een brede vertegenwoordiging van de markt bijgedragen aan de ontwikkeling van de bepalingsmethode. ISSO en InstallQ hebben invulling gegeven aan de kwaliteitsborging van de rekensoftware, die door marktpartijen wordt aangeboden, en van het Energieprestatieadvies. De bepalingsmethode tezamen met de kwaliteitsborging vormt het Stelsel Energieprestatie van gebouwen.

Meer informatie
Voor meer informatie over Het Stelsel EPG en alle partijen die hier een bijdrage aan hebben geleverd zie www.gebouwenergieprestatie.nl of neem contact op met NEN Klantenservice (015 2 690 391 / klantenservice@nen.nl).


Overige nieuwsberichten

Webinar: het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500

3 juni

Door de transitie naar de nieuwe bepalingsmethodiek volgens de NTA 8800 is er veel veranderd. Niet alleen het opnameprotocol maar ook de kwaliteitsborging onderging flinke wijzigingen. In de herziene BRL 9500 zijn de eisen opgenomen die gelden voor het opnemen, bepalen en registreren van de energieprestatie van een gebouw bij een vergunningaanvraag, oplevering en voor … Lees meer

Updates energielabel en aflopen overgangsregeling adviseurs

1 juni

Standaard en streefwaarden op het energielabel De Standaard en streefwaarden worden toegevoegd op het energielabel voor woningen. Dit staat gepland in de eerste helft van Q3. Het wordt dan ook mogelijk gemaakt om reeds afgegeven labels opgesteld met de NTA 8800 methode met terugwerkende kracht te voorzien van de Standaard en streefwaarden. Op het energielabel … Lees meer

Aanvullende examenroute voormalig EPA-adviseurs vervalt op 1 juli

17 juni

Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Door het behalen van twee aanvullende examens, bent u vakbekwaam volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Maar let op: de mogelijkheid om aanvullende examens te doen, geldt tot donderdag 1 juli 2021. Doel examenroute Dankzij de ‘aanvullende examenroute’ … Lees meer