Stelsel Energieprestatie van Gebouwen overhandigd

17 december 2020

Het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG) is deze week officieel door NEN aan het ministerie van BZK overhandigd. Het Stelsel EPG, bestaande uit NTA 8800 en bijbehorende kwaliteitsborging, wordt vanaf 1 januari 2021 aangewezen door de overheid in het kader van nieuwe wetgeving rondom de Energieprestatie van gebouwen.

Het Stelsel werd namens het Ministerie van BZK in ontvangst genomen door Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie, en Herman Scholten, hoofd bouwregelgeving en bouwkwaliteit, uit handen van algemeen directeur NEN, Rik van Terwisga, en de voorzitter van de Programmaraad, Ger van Tongeren.

Mijlpaal
De officiële overhandiging is een mijlpaal in het traject dat in 2017 is gestart. In de afgelopen periode is het alle deelnemende partijen samen gelukt het eens te worden over een volledig nieuw stelsel ten behoeve van de bepaling van de Energieprestatie door middel van één methode voor alle gebouwen, nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Het Stelsel EPG legt een belangrijke basis voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het realiseren van de gestelde energie- en klimaatdoelstellingen. Vanaf nu ligt de focus op de implementatie van het stelsel en het zorgen dat alle onderdelen (blijven) aansluiten op de ontwikkelingen in de markt.

Stelsel Energieprestatie van Gebouwen

Het Ministerie van BZK heeft NEN de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het Stelsel EPG. De onderdelen van het Stelsel EPG zijn door NEN, ISSO en InstallQ ontwikkeld in een nauwe samenwerking binnen de randvoorwaarden zoals gesteld door het Ministerie van BZK onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de Programmaraad zijn energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, gebruikers en adviseurs vertegenwoordigd.

Het Stelsel is gebaseerd op de bepalingsmethode NTA 8800. De NTA is opgesteld door de projectgroep NTA 8800 onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de projectgroep is door een brede vertegenwoordiging van de markt bijgedragen aan de ontwikkeling van de bepalingsmethode. ISSO en InstallQ hebben invulling gegeven aan de kwaliteitsborging van de rekensoftware, die door marktpartijen wordt aangeboden, en van het Energieprestatieadvies. De bepalingsmethode tezamen met de kwaliteitsborging vormt het Stelsel Energieprestatie van gebouwen.

Meer informatie
Voor meer informatie over Het Stelsel EPG en alle partijen die hier een bijdrage aan hebben geleverd zie www.gebouwenergieprestatie.nl of neem contact op met NEN Klantenservice (015 2 690 391 / klantenservice@nen.nl).


Overige nieuwsberichten

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd in 2024

15 januari 2024

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. Het Stelsel EPG speelt hierop in door … Lees meer

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve … Lees meer