Stelsel Energieprestatie van Gebouwen overhandigd

17 december 2020

Het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG) is deze week officieel door NEN aan het ministerie van BZK overhandigd. Het Stelsel EPG, bestaande uit NTA 8800 en bijbehorende kwaliteitsborging, wordt vanaf 1 januari 2021 aangewezen door de overheid in het kader van nieuwe wetgeving rondom de Energieprestatie van gebouwen.

Het Stelsel werd namens het Ministerie van BZK in ontvangst genomen door Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie, en Herman Scholten, hoofd bouwregelgeving en bouwkwaliteit, uit handen van algemeen directeur NEN, Rik van Terwisga, en de voorzitter van de Programmaraad, Ger van Tongeren.

Mijlpaal
De officiële overhandiging is een mijlpaal in het traject dat in 2017 is gestart. In de afgelopen periode is het alle deelnemende partijen samen gelukt het eens te worden over een volledig nieuw stelsel ten behoeve van de bepaling van de Energieprestatie door middel van één methode voor alle gebouwen, nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Het Stelsel EPG legt een belangrijke basis voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het realiseren van de gestelde energie- en klimaatdoelstellingen. Vanaf nu ligt de focus op de implementatie van het stelsel en het zorgen dat alle onderdelen (blijven) aansluiten op de ontwikkelingen in de markt.

Stelsel Energieprestatie van Gebouwen

Het Ministerie van BZK heeft NEN de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het Stelsel EPG. De onderdelen van het Stelsel EPG zijn door NEN, ISSO en InstallQ ontwikkeld in een nauwe samenwerking binnen de randvoorwaarden zoals gesteld door het Ministerie van BZK onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de Programmaraad zijn energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, gebruikers en adviseurs vertegenwoordigd.

Het Stelsel is gebaseerd op de bepalingsmethode NTA 8800. De NTA is opgesteld door de projectgroep NTA 8800 onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de projectgroep is door een brede vertegenwoordiging van de markt bijgedragen aan de ontwikkeling van de bepalingsmethode. ISSO en InstallQ hebben invulling gegeven aan de kwaliteitsborging van de rekensoftware, die door marktpartijen wordt aangeboden, en van het Energieprestatieadvies. De bepalingsmethode tezamen met de kwaliteitsborging vormt het Stelsel Energieprestatie van gebouwen.

Meer informatie
Voor meer informatie over Het Stelsel EPG en alle partijen die hier een bijdrage aan hebben geleverd zie www.gebouwenergieprestatie.nl of neem contact op met NEN Klantenservice (015 2 690 391 / klantenservice@nen.nl).


Overige nieuwsberichten

Zonder EP-opfris vervalt vakbekwaamheid

13 juli 2022

Sinds 1 april 2022 kun je als EP-adviseur de verplichte opfriscursus volgen bij diverse EP-opleiders. Ongeveer de helft van de adviseurs heeft dit al gedaan. Tot 1 oktober hebben adviseurs de tijd om de korte cursus te doen. Met het volgen van de opfriscursus verleng je je vakbekwaamheid. Het is belangrijk om de EP-opfriscursus te … Lees meer

epg

Nieuwe versie NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

4 januari 2022

Op 1 januari 2022 is NTA 8800:2022 gepubliceerd. Deze is vrij beschikbaar via nen.nl en NEN Connect. Het voornemen is om NTA 8800:2022 per 1 juni 2022 aan te wijzen in de bouwregelgeving. Sinds van de inwerkingtreding van het Stelsel EPG en de implementatie van NTA 8800:2022 in de markt zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen … Lees meer

Diverse onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

6 december 2021

Vanaf begin 2022 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Na een gewenningsperiode van vijf maanden is het voornemen om de onderdelen op 1 juni 2022 wettelijk in werking te laten treden. Sinds het Stelsel EPG op 1 januari 2021 van kracht werd, zijn kleine aanpassingen … Lees meer