Stelsel Energieprestatie van Gebouwen overhandigd

17 december

Het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG) is deze week officieel door NEN aan het ministerie van BZK overhandigd. Het Stelsel EPG, bestaande uit NTA 8800 en bijbehorende kwaliteitsborging, wordt vanaf 1 januari 2021 aangewezen door de overheid in het kader van nieuwe wetgeving rondom de Energieprestatie van gebouwen.

Het Stelsel werd namens het Ministerie van BZK in ontvangst genomen door Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie, en Herman Scholten, hoofd bouwregelgeving en bouwkwaliteit, uit handen van algemeen directeur NEN, Rik van Terwisga, en de voorzitter van de Programmaraad, Ger van Tongeren.

Mijlpaal
De officiële overhandiging is een mijlpaal in het traject dat in 2017 is gestart. In de afgelopen periode is het alle deelnemende partijen samen gelukt het eens te worden over een volledig nieuw stelsel ten behoeve van de bepaling van de Energieprestatie door middel van één methode voor alle gebouwen, nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Het Stelsel EPG legt een belangrijke basis voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het realiseren van de gestelde energie- en klimaatdoelstellingen. Vanaf nu ligt de focus op de implementatie van het stelsel en het zorgen dat alle onderdelen (blijven) aansluiten op de ontwikkelingen in de markt.

Stelsel Energieprestatie van Gebouwen

Het Ministerie van BZK heeft NEN de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het Stelsel EPG. De onderdelen van het Stelsel EPG zijn door NEN, ISSO en InstallQ ontwikkeld in een nauwe samenwerking binnen de randvoorwaarden zoals gesteld door het Ministerie van BZK onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de Programmaraad zijn energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, gebruikers en adviseurs vertegenwoordigd.

Het Stelsel is gebaseerd op de bepalingsmethode NTA 8800. De NTA is opgesteld door de projectgroep NTA 8800 onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de projectgroep is door een brede vertegenwoordiging van de markt bijgedragen aan de ontwikkeling van de bepalingsmethode. ISSO en InstallQ hebben invulling gegeven aan de kwaliteitsborging van de rekensoftware, die door marktpartijen wordt aangeboden, en van het Energieprestatieadvies. De bepalingsmethode tezamen met de kwaliteitsborging vormt het Stelsel Energieprestatie van gebouwen.

Meer informatie
Voor meer informatie over Het Stelsel EPG en alle partijen die hier een bijdrage aan hebben geleverd zie www.gebouwenergieprestatie.nl of neem contact op met NEN Klantenservice (015 2 690 391 / klantenservice@nen.nl).


Overige nieuwsberichten

Energielabel geeft nu ook aan of woning goed genoeg is geïsoleerd voor verwarmen zonder aardgas

26 september

Vanaf 1 augustus staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Is dat het geval, dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas. De ‘Standaard voor isolatie’ geeft aan of de woning goed genoeg is geïsoleerd. In veel gevallen kan de woning daarmee … Lees meer

De energieprestatie adviseur vindbaar op betrouwbare plaats

26 september

De energieprestatie adviseurs voor woningen en utiliteitsgebouwen zijn vanaf nu zowel op locatie als op bedrijf te vinden via het energieprestatie-adviesplatform.nl. Via deze website stellen adviseurs hun inhoudelijke vragen. Onder het tabblad ‘Vind een adviseur’ zijn de adviseurs juist vermeld. Een adviseur is verplicht zich aan te sluiten bij het energieprestatie-adviesplatform.nl en kan zo direct … Lees meer

Publicatie interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’

26 september

Op 1 augustus 2021 is het nieuwe interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gepubliceerd  Sinds 1 januari 2021 is het Stelsel EPG in werking getreden. De bepalingsmethode NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve van kwaliteitsborging van het stelsel zijn daarop … Lees meer