Onderzoek naar toepassing van opnameprotocollen ISSO-publicaties 82.1 en 75.1

14 oktober 2022

De resultaten van dit onderzoek zullen we meenemen in de update van januari 2024.

Wie zich bezighoudt met energieadvisering en het opstellen van energielabels kent deze ISSO-publicaties ongetwijfeld. Al vele jaren zijn de publicaties 82.1 (voor woningbouw) en 75.1 (voor utiliteit) de opnameprotocollen die je nodig hebt bij het opstellen van een energielabel. Jaarlijks worden deze documenten inhoudelijk aangepast aan de NTA 8800. Om het gebruik van de opnameprotocollen te verbeteren vragen we iedereen die deze publicaties gebruikt het onderzoek in te vullen.

Het onderzoek start met vragen over de structuur van de publicaties. Hoe vind je de opbouw, ook willen we weten of de publicaties goed leesbaar zijn. Daarna volgen een aantal open vragen waarop je als gebruiker kunt aangeven op welk gebied jij verbeteringen zou aanbrengen en wat je zou willen toevoegen aan de opnameprotocollen. Het invullen kost slechts enkele minuten van je tijd.

Update 2024
De resultaten van dit onderzoek zullen we meenemen in de update van januari 2024. Help ons met het verbeteren van de publicaties en vul het onderzoek in!

Meer informatie over energieprestatie
Vakbekwame adviseurs kunnen zich aanmelden bij stichtingkego.nl. Via dit portaal kan je inhoudelijke vragen stellen aan deskundigen. De opnameprotocollen zijn te raadplegen met een licentie via open.isso.nl.

Overige nieuwsberichten

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd in 2024

15 januari 2024

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. Het Stelsel EPG speelt hierop in door … Lees meer

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve … Lees meer