Updates energielabel en aflopen overgangsregeling adviseurs

1 juni 2021

Standaard en streefwaarden op het energielabel

De Standaard en streefwaarden worden toegevoegd op het energielabel voor woningen. Dit staat gepland in de eerste helft van Q3. Het wordt dan ook mogelijk gemaakt om reeds afgegeven labels opgesteld met de NTA 8800 methode met terugwerkende kracht te voorzien van de Standaard en streefwaarden.

Op het energielabel wordt weergegeven of een woning voldoet aan de Standaard voor woningisolatie en daardoor in veel gevallen klaar is voor een overstap naar een duurzame warmtevoorzieningen, of dat de woning nog niet voldoet aan de Standaard. Bij de toelichting over isolatie wordt per bouwdeel de streefwaarde opgenomen. Deze streefwaarde geeft aan naar welk isolatieniveau de woningeigenaar kan streven als hij/ zij wil gaan isoleren.

 

Overgangsregeling adviseurs eindigt per 1 juli

Om na 1 juli 2021 aan het werk te kunnen blijven als EP-adviseur moet u ook het software examen behaald hebben. Meer informatie over examenmodules:

  • Over de examens en oefening staat op de sites van de exameninstituten ‘t Examenpark en Cito

Met de overgangsregeling is het tot 1 juli onder voorwaarden mogelijk:

  • De opname van de energieprestatie van gebouwen te doen
  • De registratie van de energieprestatie uit te voeren
  • De BENG-berekening te maken en registeren

De exacte voorwaarden met betrekking tot de overgangsregeling zijn HIER terug te vinden.

 

Opschorting handhaving advertentieplicht verlengd tot 1 januari 2022

Het is verplicht om in verkoop- of verhuuradvertenties van een gebouw de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel te vermelden. Met de verlenging wordt geregeld dat tot 1 januari 2022 er niet zal worden gehandhaafd op deze verplichting, indien er nog geen geldig energielabel is afgegeven. Is er voor het betreffende gebouw al een geldig energielabel afgegeven? Dan moet deze wel worden vermeld. Publicatie hierover in de Staatscourant op korte termijn.

Overige nieuwsberichten

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd in 2024

15 januari 2024

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. Het Stelsel EPG speelt hierop in door … Lees meer

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

27 juli 2023

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen. De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen … Lees meer

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

5 juni 2023

We hebben een interpretatiedocument bij NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gemaakt en deze op onze website gepubliceerd. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat de NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve … Lees meer