Updates energielabel en aflopen overgangsregeling adviseurs

1 juni 2021

Standaard en streefwaarden op het energielabel

De Standaard en streefwaarden worden toegevoegd op het energielabel voor woningen. Dit staat gepland in de eerste helft van Q3. Het wordt dan ook mogelijk gemaakt om reeds afgegeven labels opgesteld met de NTA 8800 methode met terugwerkende kracht te voorzien van de Standaard en streefwaarden.

Op het energielabel wordt weergegeven of een woning voldoet aan de Standaard voor woningisolatie en daardoor in veel gevallen klaar is voor een overstap naar een duurzame warmtevoorzieningen, of dat de woning nog niet voldoet aan de Standaard. Bij de toelichting over isolatie wordt per bouwdeel de streefwaarde opgenomen. Deze streefwaarde geeft aan naar welk isolatieniveau de woningeigenaar kan streven als hij/ zij wil gaan isoleren.

 

Overgangsregeling adviseurs eindigt per 1 juli

Om na 1 juli 2021 aan het werk te kunnen blijven als EP-adviseur moet u ook het software examen behaald hebben. Meer informatie over examenmodules:

  • Over de examens en oefening staat op de sites van de exameninstituten ‘t Examenpark en Cito

Met de overgangsregeling is het tot 1 juli onder voorwaarden mogelijk:

  • De opname van de energieprestatie van gebouwen te doen
  • De registratie van de energieprestatie uit te voeren
  • De BENG-berekening te maken en registeren

De exacte voorwaarden met betrekking tot de overgangsregeling zijn HIER terug te vinden.

 

Opschorting handhaving advertentieplicht verlengd tot 1 januari 2022

Het is verplicht om in verkoop- of verhuuradvertenties van een gebouw de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel te vermelden. Met de verlenging wordt geregeld dat tot 1 januari 2022 er niet zal worden gehandhaafd op deze verplichting, indien er nog geen geldig energielabel is afgegeven. Is er voor het betreffende gebouw al een geldig energielabel afgegeven? Dan moet deze wel worden vermeld. Publicatie hierover in de Staatscourant op korte termijn.

Overige nieuwsberichten

Zonder EP-opfris vervalt vakbekwaamheid

13 juli 2022

Sinds 1 april 2022 kun je als EP-adviseur de verplichte opfriscursus volgen bij diverse EP-opleiders. Ongeveer de helft van de adviseurs heeft dit al gedaan. Tot 1 oktober hebben adviseurs de tijd om de korte cursus te doen. Met het volgen van de opfriscursus verleng je je vakbekwaamheid. Het is belangrijk om de EP-opfriscursus te … Lees meer

epg

Nieuwe versie NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

4 januari 2022

Op 1 januari 2022 is NTA 8800:2022 gepubliceerd. Deze is vrij beschikbaar via nen.nl en NEN Connect. Het voornemen is om NTA 8800:2022 per 1 juni 2022 aan te wijzen in de bouwregelgeving. Sinds van de inwerkingtreding van het Stelsel EPG en de implementatie van NTA 8800:2022 in de markt zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen … Lees meer

Diverse onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

6 december 2021

Vanaf begin 2022 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Na een gewenningsperiode van vijf maanden is het voornemen om de onderdelen op 1 juni 2022 wettelijk in werking te laten treden. Sinds het Stelsel EPG op 1 januari 2021 van kracht werd, zijn kleine aanpassingen … Lees meer