Zonder EP-opfris vervalt vakbekwaamheid

13 juli 2022

Sinds 1 april 2022 kun je als EP-adviseur de verplichte opfriscursus volgen bij diverse EP-opleiders. Ongeveer de helft van de adviseurs heeft dit al gedaan. Tot 1 oktober hebben adviseurs de tijd om de korte cursus te doen. Met het volgen van de opfriscursus verleng je je vakbekwaamheid.

Het is belangrijk om de EP-opfriscursus te volgen, omdat je daarmee kunt aantonen dat je de aanpassingen in NTA 8800:2022 kent. Zonder opfris vervalt je vakbekwaamheid en ben je niet meer vindbaar als EP-adviseur in het Centraal Register Techniek (CRT). Iedereen die de vakbekwaamheid voor de NTA-methodiek vóór of in 2021 afrondde, is verplicht deze jaarlijkse EP-opfriscursus te doen. Je examendatum staat op het certificaat van de vakbekwaamheid.

Theorie, praktijk en toets
De cursus is gebaseerd op de wijzigings- en/of interpretatiedocumenten, zoals verwerkt in de 4e druk van de ISSO-opnameprotocollen, de wijzigingsbladen van de BRL 9500 van 1 januari 2022, en veelgemaakte fouten. Er is een cursus voor W- en voor U-adviseurs. Zowel als basis- als detailadviseur ben je verplicht de opfris te volgen. De cursus bestaat uit drie onderdelen: theorie, praktijk en een toets. Tijdens het praktijkdeel krijg je informatie over de interpretaties en wijzigingen in de NTA en de ISSO-opnameprotocollen. Daarnaast word je alert gemaakt op veelgemaakte fouten. Je oefent hiermee door in groepsverband een deel van een casus uit te werken. De opfrisser wordt afgesloten met een toets. Voor basisadviseurs bestaat de toets uit 10 vragen, voor detailadviseurs uit 12 vragen. Je kunt niet zakken voor deze toets, maar deze dient als samenvatting van de dag, om eventuele zwakke punten te duiden en ter registratie van je vakbekwaamheid.

Opleiders
Diverse EP-opleiders bieden deze opfriscursus aan. Op centraalregistertechniek.nl vind je een overzicht van opleiders waar je de EP-opfriscursus kunt volgen.

Bekijk hier een overzicht van welke opfrisser je nodig hebt als EP-adviseur.

Overige nieuwsberichten

epg

Nieuwe versie NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

4 januari 2022

Op 1 januari 2022 is NTA 8800:2022 gepubliceerd. Deze is vrij beschikbaar via nen.nl en NEN Connect. Het voornemen is om NTA 8800:2022 per 1 juni 2022 aan te wijzen in de bouwregelgeving. Sinds van de inwerkingtreding van het Stelsel EPG en de implementatie van NTA 8800:2022 in de markt zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen … Lees meer

Diverse onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

6 december 2021

Vanaf begin 2022 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Na een gewenningsperiode van vijf maanden is het voornemen om de onderdelen op 1 juni 2022 wettelijk in werking te laten treden. Sinds het Stelsel EPG op 1 januari 2021 van kracht werd, zijn kleine aanpassingen … Lees meer

Overgangsregeling voor energieadviseurs eindigt per 1 november

7 oktober 2021

Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, is er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Deze regeling was verlengd met vier maanden, maar door het geringe aantal adviseurs dat nog van de regeling gebruik maakt eindigt deze definitief per 1 november 2021.   Om na 1 november 2021 aan het werk te kunnen blijven … Lees meer